Mirek Kovářík
redakce

Mirek Kovářík – 85 let. To není víno…

(…) najdeme tě sedět na posteli a deklamovat Zahradníčkovo Znamení moci. Publikem ti je v té chvíli hrnek s vystydlým čajem, jablko a lžička.

Drobná publicistika – Výročí
Z čísla 14/2019
Chviličku.
Načítá se.

Souvisí