pbt

Hlavním tématem české expozice na Knižním veletrhu ve Frankfurtu 2016 je osobnost Václava Havla

Letošní veletrh je slovy ředitele Juergena Boose věnován i myšlence nenahraditelnosti intelektuálního vlastnictví a jeho čestným hostem se stalo Nizozemí společně s Vlámském.

Reportáže – Reportáž
Z čísla 17/2016

Ve dnech 19.–23. října probíhá již 68. ročník největšího knižního veletrhu světa ve Frankfurtu nad Mohanem. Letošní veletrh je slovy ředitele Juergena Boose věnován i myšlence nenahraditelnosti intelektuálního vlastnictví a jeho čestným hostem se stalo Nizozemí společně s Vlámskem.

Přípravou české prezentace na nejvýznamnějších zahraničních knižních veletrzích je od roku 2014 pověřena Ministerstvem kultury ČR Moravská zemská knihovna v Brně. Tématem letošní české národní expozice je osobnost Václava Havla, jehož nedožité 80. narozeniny i páté výročí smrti si na sklonku roku připomínáme. Právě na Frankfurtském knižním veletrhu byla v roce 1989 udělena Václavu Havlovi Mírová cena německých knihkupců a zde také zazněla jeho oslavná děkovná řeč „Slovo o slovu“.

Kulturní program českého národního stánku vznikl mj. ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla a jeho cílem je připomenout Václava Havla jako světoznámého spisovatele a politika, jehož veřejné působení vyrůstá z jeho slovesného díla a tvoří s ním jednotný celek. Karel Hvížďala, autor dvou knižních rozhovorů s Václavem Havlem a jeden z hostů kulturního programu českého stánku, k tomu říká:

„Viděno s odstupem, se zdá, že největším Havlovým dílem je jeho život a tudíž i eseje, které de facto o něm psal. Jeho dramata demaskující vyprázdněný jazyk, která nás tak fascinovala, nahrazovala v minulém režimu neexistující žurnalistiku. Zápas o jazyk se má odehrávat v prestižních novinách, drama a román jsou zápasem o identitu konkrétních postav. S koncem režimu, který jazyk vyprazdňoval, je i veřejná role těchto dramat u konce. Havel se podobně jako Orwell zabýval více systémem než člověkem, a i proto musel logicky skončit v politice. Způsob jeho psaní jej k tomu vlastně donutil. Je to důkaz toho, že psal poctivě.“

Karel Hvížďala v rámci kulturního programu českého stánku vzpomíná na Václava Havla a přemýšlí nad aktuálností jeho odkazu. Vystoupení dalšího z hostů, ředitele Knihovny Václava Havla Michaela Žantovského, nese název Václav Havel. Život v pravdě, protože právě tak zní titul německého vydání Žantovského obsáhlého životopisu českého prezidenta. Český spisovatel a diplomat také přibližuje činnost Knihovny Václava Havla. V dalším programu pak Michael Žantovský společně s Karlem Hvížďalou diskutují o způsobu, jakým česká společnost na Václava Havla vzpomíná dnes, a jak se vztahuje k jeho duchovnímu dědictví.

Posledním a v zahraničí asi nejznámějším českým autorem, který v rámci kulturního programu národního stánku vystupuje, je Tomáš Halík, nositel mnoha  mezinárodních ocenění. Tomáš Halík čte ze svých knih a diskutuje o náboženství, demokracii a budoucnosti Evropy. Kromě toho společně s náměstkyní ministra kultury Kateřinou Kalistovou slavnostně otevírá český stánek.

V rámci české expozice se na frankfurtském knižním veletrhu představují téměř dvě desítky vystavovatelů, kteří zastupují široké spektrum knižní produkce. Významnou součástí českého stánku je expozice literárních cen, v níž je prezentována nejnovější česká literární produkce, a výběr z českých knih v překladu. K příležitosti národní prezentace je připraven katalog, který je vedle novinek z knižní kultury zaměřen i na témata spojená s Václavem Havlem.

Chviličku.
Načítá se.

Souvisí