Daniela Vodáčková

Báseň v odraze XX. (Louise Glücková)

Zahradník dlouze zvažuje, co udělá, ptá se trávy, stromů a keřů, co by samy chtěly. Vidí dovnitř jejich cévních systémů i do jejich buněčných vesmírů. Zná důvody, proč určitou větev ponechat, a jinou odstranit.

Drobná publicistika – Slovo
Z čísla 20/2021

 

LOUISE GLÜCKOVÁ

 

Klekání

Už si dál nelámu hlavu nad tím, kde jsi.
Jsi v zahradě; jsi tam, kde je John,
v hlíně, v zamyšlení, se zelenou lopatkou v ruce.
Takhle zahradničí: patnáct minut usilovné snahy,
patnáct minut rozjitřeného rozjímání. Někdy
pracuji po jeho boku, dělám drobné práce,
pleji, jednotím salát; někdy jen přihlížím
na verandě u horní zahrady, dokud se za soumraku
první lilie nepromění v lampy: celou tu dobu
ho neopouští klid. Skrze mne se však prožene
ne na způsob živin, jež se drží v rostlině,
ale jako jasné světlo skrze holý strom.

(Ze sbírky Divoký kosatec, přeložila Veronika Revická-Francová)

 

Daniela Vodáčková

Kde zrovna na zahradě pracuje John, tam přebývá i božský princip. Bůh se skrze Johnovu bytost zjevuje a setrvává na místě. John je patrně klidný člověk, patnáct minut pracuje, patnáct minut (co znamená to „rozjitřeně“?) rozjímá. Nachází se v přítomnosti. Jeho bytost není definována tím, co bylo, ani tím, co se teprve stane. Jeho existence se odvíjí právě nyní. Vím ovšem, že teď už nepíšu o Johnovi, ale o svém muži Pavlovi. Když Bůh rozdával lidem role v Divadle světa, Pavel dostal jasnou a celoživotní úlohu – zahradníka. Je to klidný mlčenlivý člověk, nikdy nespěchá, na zahradu se musí pomalu a s rozvahou. Zahradník dlouze zvažuje, co udělá, ptá se trávy, stromů a keřů, co by samy chtěly. Vidí dovnitř jejich cévních systémů i do jejich buněčných vesmírů. Zná důvody, proč určitou větev ponechat, a jinou odstranit. Ví, kdy sekat trávu a v jakých místech nikdy trávu nesekat, ví to sám od sebe, nikdo ho to neučil. Všichni, kdo na naší zahradě pracujeme, včetně mé maminky, která je rovněž zkušená zahradnice, říkáme: „To bude vědět Pavel. Neboj, on si s tím poradí.“ Nedávno jsem napsala delší báseň s názvem „Návrat“ a v ní tuto strofu:

Byl jsi na zahradě,
když jsem přijela.
Právě teď je kolem
přítomný čas; jsi součást
švestkového stromu,
nerozeznatelný od kmene,
rosteš a obnovuješ se,
vesele máváš větvemi,
a listí (tvé myšlenky)
se v tanci snáší k zemi.

V básni Glückové je ovšem i další část, její osobní:

Skrze mne se však prožene
ne na způsob živin, jež se drží v rostlině,
ale jako jasné světlo skrze holý strom.

Nejdřív si musím ujasnit v této větě podmět. Kdo se prožene? Je to John, anebo božský princip? Možná jsou to oba – jestliže onen princip přebývá s Johnem, je v tom obsažen i John samotný. Nevím, jestli tomu úplně rozumím, ale cítím k této části básně také silný vztah. Nacházím sebe samotnou v obrazu, který si vykládám tak, že světlo, které probleskuje větvemi stromu, je spirituálním zážitkem, rychlým a intenzivním setkáním s božím principem skrze vlastní způsob bytí i temperament.

Opět mě to nepřímo vede k pokračování vlastní básně:

Sedíme s Pavlem, Olgou a Hedvikou
u ohně na zahradě. Volaly,
ať ho zapálím, už jedou.
Od večera hlídám tři ohně.
V kuchyni, v krbu a na zahradě.
Jsou divoké i krotké.

Naše substance, Pavlova zahradní přítomnost a můj ohnivý aspekt se někdy dokážou synergicky doplňovat, a jindy se stávají destruktivním protikladem. V takové chvíli Pavel ztuhne, jako by na chvíli přestal existovat, zmrzne v čase a já začnu střílet jednu žhavou střelu za druhou nebo srším, prskám a utíkám.

Jedno vím jistě. Zahradě, rostlinám, hlíně, kořenům, hmyzu a jeho larvám, rytmu, spánku a probouzení mohu a budu důvěřovat.

Chviličku.
Načítá se.
 • Daniela Vodáčková

  (1964, Praha) vystudovala český jazyk a jednooborovou psychologii na FF UK, pracuje jako psychoterapeutka, lektorka, autorka výcvikových programů v oblasti krizové intervence, autorka několika odborných publikací a básnické sbírky Z období prvních řas (dybbuk, ...
  Profil

Souvisí

 • Eliotova strategie „objektivního korelátu“ je vědomá. Není to disociace od prožitku (racionalizovat emoce, uzavřít se před pocity), je to něco jiného. Autor vlastní emoce v básni představuje vědomě z bezpečné vzdálenosti – jsou přehledné, konkrétní, hmatatelné.

  Drobná publicistika – Slovo
  Z čísla 19/2021
 • A samozřejmě mě především zajímalo, zda ona sama jako hudebnice v básních o hudbě píše. Na rozdíl ode mě je v tom zdrženlivější. Je to možná tím, že hudba je její profese anebo i tím, že jako studentka hry na klavír prošla náročným drilem, její cestu k radosti z hudby komplikuje více životních okolností.

  Drobná publicistika – Slovo
  Z čísla 18/2021
 • V rámci myšlenkových map můžeme uvažovat o lineárním nebo aglutinačním myšlení (v trsech a shlucích), o myšlení ve vrstvách a myšlení, které by se dalo přirovnat k síti.

  Drobná publicistika – Slovo
  Z čísla 17/2021
 • „V hotelovém pokoji“ – líbí se mi pohyb listů mimózy, ta chvíle, jak se zachvěje a stáhne. Kdyby byla mimóza člověkem, úplně si ji (je to žena) představuji – křehká, s drobným vnitřním chvěním, i když je teplo, bývá jí zima, moc toho o sobě nevypráví, zranitelná, potřebuje se chránit občasným mlčením a nedostupností.

  Drobná publicistika – Slovo
  Z čísla 16/2021
 • Báseň „U Villeneuve-lès-Maguelone“ je hodně akustická, ale i doteková, kinestetická, vizuální. Je v ní prožitek přítomného okamžiku zesílený zvuky a pohyby moře, zvukem větru, rozlohou prostoru; je až slastné kontrastovat svou vlastní nicotností s nekonečnem pevniny, moře, oblohy.

  Drobná publicistika – Slovo
  Z čísla 15/2021