Výzva
red

Tvarujte s námi českou literaturu!

Tvar vychází již více než 30 let a díky profesionální redakci bude vycházet i nadále. S vaší pomocí bychom ale chtěli zpřístupnit kvalitní literaturu co největšímu množství čtenářů a zároveň ji učinit dostupnější.

Drobná publicistika – Slovo
Z čísla 2/2022

Kdo jsme?

Obtýdeník Tvar patří mezi hlavní české literární časopisy. Začal vycházet už v roce 1990 a od té doby se v něm objevily texty předních osobností české literatury, ale rovněž texty začínajících autorů a autorek, z nichž se postupně staly výrazné literární persony – například Ondřej Macl (Cena Jiřího Ortena a Cena Václava Buriana) nebo Jan Škrob (Drážďanská cena lyriky). V redakci pracovali Emil Hakl, Wanda Heinrichová, Štefan Švec nebo třeba Pavel Kosatík.

 

Kdo tvaruje Tvar?

V současné době tvoří redakci sestava spisovatelů a spisovatelek, přičemž jejich zaměření sahá od poezie a prózy až po esejistiku a literární kritiku.

Šéfredaktorem je od roku 2013 Adam Borzič, básník, esejista a terapeut. Publikoval básnické sbírky Rozevírání (Dauphin, 2011), Počasí v Evropě (Malvern, 2013), za kterou byl v roce 2014 nominován na Magnesii Literu, Orfické linie (Malvern, 2015), pado-východní zrcadla (Malvern, 2018), Dějiny nitě (Kétos, 2020) a Šišky se za úsvitu lstivě smějí (Malvern, 2021).

Již od roku 2009 je redaktorkou Tvaru básnířka a prozaička Svatava Antošová. Mezi její sbírky patří kupříkladu Říkají mi poezie (MF, 1987), Ta ženská musí být opilá! (ČS, 1990), Tórana (MF, 1994), či …Aniž ťala hlavou (Krásné nakladatelství, 1994). A nesmíme zapomenout na její legendární prózy ma a švihadlo (Votobia, 2004) a Nordickou blondýnu jsem nikdy nelízala (Concordia, 2005).

Rubriku poezie vede básník, nakladatelský a časopisecký redaktor Milan Ohnisko. Vydal řadu básnických sbírek, například Obejmi démona! (Petrov, 2001), Nechráněný styk (Druhé město, 2012) nebo Světlo v ráně (Druhé město, 2016), za niž získal cenu Magnesia Litera.

Tvar pravidelně poskytuje nejrozsáhlejší recenzní rubriku, jakou můžete nalézt v českých literárních časopisech (ročně více než 200 recenzí). Chod této rubriky zajišťuje básnířka Simona Martínková-Racková, z jejíž tvorby můžete znát sbírky Přítelkyně (Literární salon, 2007), Zatímco hlídací psi spí (Dauphin, 2017) nebo Noční převádění mláďat (Protimluv, 2021). Simona je vítězkou Drážďanské ceny lyriky 2016, soutěže Básně CZ/SK 2017 a její poezie byla přeložena do deseti jazyků.

Spisovatel a nakladatelský redaktor Vojtěch Němec se stará o rubriku prózy. V minulosti vydal sbírku povídek Mozkobouře (Pro Libris, 2005), novelu Uroboros (vl. nákl., 2008), román Opus pictum (dybbuk, 2016) a kybernetické romanetto Neocortext (dybbuk, 2018), nedávno vyšel jeho román Nekropotence / death in progress (dybbuk, 2021).

Rubriku esejů spravuje antropolog a esejista Lukáš Senft. Za svou publicistickou činnost obdržel cenu Českého literárního fondu (2017) a v příštím roce vyjde v Nakladatelství Viriditas jeho první román s názvem Hranice člověka.

Rubriku Literární život chystá básník a nakladatel Matěj Senft, který se také stará o zviditelňování Tvaru nejen ve virtuálním prostoru. Časopisecky publikoval řadu svých děl a v současnosti působí jako šéfredaktor v Nakladatelství Viriditas.

 

Proč vás žádáme o podporu?

Tvar si za tři dekády své existence získal pevné místo v české kultuře. Mimochodem: O Tvaru jste mohli slyšet také v seriálu po uši od Jana Hřebejka – postava ztvárněná Františkem Němcem zde mluví o „předplatném Tvaru“ jako symbolu kultivovanosti a kulturního přehledu. Za takovou pověst jsme vděčni – na druhou stranu nechceme být časopisem pro několik zasvěcených. Chceme přinášet kvalitní literaturu širokému spektru čtenářů!

Právě proto plánujeme vytvořit nový a obsáhlý web našeho časopisu!

Tvar je periodikum, jehož cíle nejsou komerční, ale které usiluje o poskytování veřejné kulturní služby. Převážně je tak financován z dotací Ministerstva kultury ČR a Státního fondu kultury ČR. Tyto dotace, prodeje tištěných čísel a předplatného pokrývají provoz Tvaru. Nelze však za těchto podmínek z každoročních příjmů financovat natolik ambiciózní projekt, jako je nový web vyžadující komplexní redakční systém i zcela přepracovanou podobu. Z toho důvodu jsme se rozhodli požádat o pomoc vás! Z vybraných peněz bude zaplaceno grafické zpracování nových responzivních stránek z dílny Barbory Klimszové, samotné kódování stránek včetně redakčního systému, algoritmu pro čtenářské hlasování, zpřístupnění třicetiletého archivu a mnohé další.

Nový web bude literárním přístavem pro čtenáře, spisovatele i spisovatelky, a to s obsahem, který bude poskytovat to nejlepší ze současné české literatury:

Nabídneme 50 procent tištěného obsahu.Přesuneme obří archiv Tvaru (několik dekád literatury!) pod jednu střechu, abychom pro čtenáře vytvořili „digitální knihovnu“ plnou poezie, prózy, rozhovorů a esejů.

Web bude rovněž domovem pro zcela nové platformy podporující českou literaturu:

 • VARTA: Nový literární podcast našeho časopisu. Pořadem provází zkušený moderátor a oceňovaný básník Jan Škrob.
 • SKLADIŠTĚ: Platforma, do níž mohou svými básněmi a povídkami přispívat všichni čtenáři.
 • TVÁRNICE: Literárně-kritická cena Tvaru udělovaná každoročně již několik let.
 • RAVT: On-line magazín Tvaru.

Tvar vychází již více než 30 let a díky profesionální redakci bude vycházet i nadále. S vaší pomocí bychom ale chtěli zpřístupnit kvalitní literaturu co největšímu množství čtenářů a zároveň ji učinit dostupnější.

Přestože jsme milovníci potištěných stránek a tiskařské černi, chceme vyslat básně a povídky také do digitálního prostoru!

Přidejte se k našim podporovatelům!

Tvar je nedílnou a dlouhodobou součástí českého literárního světa, a jsme proto upřímně rádi, že náš časopis podporují výrazné spisovatelky a spisovatelé. Mezi ambasadory a ambasadorky Tvaru patří následující osobnosti: tvůrkyně slavného Hrdého Budžese Irena Dousková, legendární romanopisec Václav Kahuda, fascinující básnířky Jitka N. Srbová a Marie Šťastná, kontroverzní básník Kamil Bouška, oceňované literátky Petra Soukupová a Olga Stehlíková, originální básník Ondřej Hanus, nezaměnitelný Michal Šanda, hvězdná Ivana Myšková a v neposlední řadě již zmínění Jan Škrob a Ondřej Macl.

Tyto osobnosti poskytují Tvaru nejenom podporu, ale také své charisma – mezi odměnami za váš příspěvek si můžete vybrat rovněž předměty s fotografiemi těchto hvězdných literátů!

Chviličku.
Načítá se.

Souvisí

 • Jde především o moji cestu od staré hudby k literatuře, o vlivy, které ve vzájemných konstelacích na sebe působí, jde o to, že bilancuji a prohlížím si, co k čemu patří a mezitím se bájný Uroboros opět zakousl do svého ocasu, abych se s hlubokých výdechem posunula k nádechu novému.

  Drobná publicistika – Slovo
  Z čísla 21/2021
 • Zahradník dlouze zvažuje, co udělá, ptá se trávy, stromů a keřů, co by samy chtěly. Vidí dovnitř jejich cévních systémů i do jejich buněčných vesmírů. Zná důvody, proč určitou větev ponechat, a jinou odstranit.

  Drobná publicistika – Slovo
  Z čísla 20/2021