Gender, Queer
Alex Maria Ferynů

Sexuologie trůnu zbavená

Článek nepatří do tištěného čísla 13, ač do něj tematicky patří: je exkluzivním obsahem webu!

Drobná publicistika – Slovo
Z čísla 13/2017

Na internetovém portálu Novinky.cz publikoval 17. června sexuolog Jaroslav Zvěřina článek s názvem Podivuhodné snahy o sexuální neutralitu. Brojí v něm proti zhoubné genderové ideologii, unisexovým záchodům a rodícím mužům. V případě tohoto bývalého občanského demokrata a nestraníka na kandidátce Strany svobodných občanů, nejde o nic výjimečného. Přestože je, minimálně na základě svých titulů a veřejných funkcí, považován za autoritu v oboru, jeho obecný rozhled se přestal rozšiřovat před pár desítkami let. Je tedy schopen maximálně replikovat vratké a zastaralé sexuologické poznatky a svoje konzervativně-nenávistné postoje. Zvěřina je nezvratným důkazem toho, že právo zásahu do rodové a tělesné integrity dané osoby by v případě sexuologů a sexuoložek mělo být hlasitě diskutováno, ne-li rovnou výrazně umenšeno na nezbytnou míru.

Transsexuálové se skutečně mohou cítit uvězněni ve vlastním těle. Moderní medicína jim umí pomoci, i když operace a léčba, na jejímž konci je úřední změna pohlaví, pro ně není ničím jednoduchým. U nás tuto změnu podmiňujeme tím, že klient musí podstoupit chirurgickou sterilizaci. Společnost se snaží zabránit tomu, o čem jsem mluvil. Nechce, aby se muž stal matkou svého dítěte a žena jeho otcem. To by už bylo opravdu přehnané. V zahraničí však za to Českou republiku kritizují.“

Dostupnost (případného) sjednocení rodové identity a její možné tělesné reprezentace totiž v České republice závisí výhradně na rozhodnutích lékařů a lékařek – od legální možnosti nastoupit hormonální terapii, doporučením ke komisi, která o operativní změně pohlavních orgánů rozhoduje, konče. Ponižující testy, pletysmografie, despekt vůči sebeurčení dané osoby, to všechno se v české sexuologii objevuje – pod jmény Zvěřina, Weiss či Procházka. Heteronormativita, rodové stereotypy (škodlivé pro všechny lidi obecně). Nemluvě o kroku, jímž se podmiňuje změna osobních dokladů – změna pohlavních orgánů, známá také jako sterilizace. Milý člověče, zvol si: buď tě jakýkoli doklad, neutrální tvar křestního jména a příjmení „vyoutuje“, nebo už nebudeš moci mít děti. A co tvůj sexuální život, jak ten bude vypadat?

„Sociální stát, který v euroatlantické civilizaci pilně budujeme, stále více šikanuje a znevýhodňuje klasické manžele a jejich rodinu. Snaží se podporovat hlavně nejrůznější menšiny a jejich ‚lidská práva‘.“

Takto mluví domnělá špička české sexuologie. Ten, který by měl být nejbližším spojencem, putuje od média k médiu se svou freak show – tak totiž lidi (nejen) své pacienty a pacientky pojímá. Prozrazuje jejich osobní údaje, zesměšňuje lidskoprávní organizace a obecně se staví proti rovnosti. Jako by místo lékaře byl každým coulem politik. Politik, který říká to, co chce jeho elektorát slyšet, jenže s tím rozdílem, že Zvěřina si to i myslí a aplikuje na osoby, které k němu docházejí. Je ztělesněním medicinského a legislativního rámce České republiky, jedné z mála zpátečnických evropských zemí, co se trans* lidí týče. Jedné z mála zemí, v níž je nutné pestrou skupinu osobně násilně protlačit skrze formu s názvem transsexualita, „ta jediná, ta pravá“.

Článek nepatří do tištěného čísla 13, je exkluzivním obsahem webu!

Chviličku.
Načítá se.
  • Alex Maria Ferynů

    (1993) je básnířka a performerka. Publikovala v řadě českých literárních časopisů. Debutovala básnickou sbírkou Před setřením (2016, nakl. Dauphin), následně vydala knihu Osa (2018, nakl. Adolescent). V současné době dokončuje ...
    Profil

Souvisí