Ceska_krajina_Guth
Česká krajina
Jiří Guth

Proměny české krajiny

Nechci lacině provokovat, ale dosavadní zkušenost s ochranou krajiny vede nejen mě k názoru, že na většině území Česka by bylo dobré povolování staveb oproti současnému stavu ztížit a zpomalit a hlavně posílit ochranu veřejného zájmu.

Esejistika – Studie
Z čísla 4/2020

Foto: Barbora Nováková

Chviličku.
Načítá se.

Souvisí