Přednáška
Praha – Katedra estetiky FF UK
Michal Charypar

Kritické vydání Máchova Máje

Takřka po šedesáti letech připravuje Ústav pro českou literaturu AV ČR nové kritické vydání Máchova Máje, a to ve specializované knižnici „Kritická hybridní edice“, která kombinuje tištěné médium (knihu) s elektronickým (CD). Chystaná edice veřejnosti vedle knižního vydání Máchova textu zpřístupní též všechny známé rukopisné prameny v kvalitní elektronické podobě, databázi všech dosavadních vydání Máje a další dokumentaci.

Přednáška se zabývá vydavatelskou problematikou, v prvé řadě pak Máchovým rukopisem Máje, jehož status dosud nebyl přesně vyřešen. K důležitým bodům patří hypotézy o účelu pořízení tohoto rukopisu a jeho vztahu k tištěnému vydání Máje nebo domnělá cenzurní historie rukopisu.


Přednáška proběhne na katedře estetiky, místnost C 426 – 4. patro.

Zobrazit mapu
Chviličku.
Načítá se.
Chviličku.
Načítá se.
  • Michal Charypar

    (1978) je literární historik, bohemista a anglista, pracuje v Oddělení literatury 19. století Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Zabývá se především literaturou českého romantismu a realismu v 19. století. ...
    Profil

Souvisí