Výroční ceny
Milan Ohnisko

Tvárnice — cena, která má váhu

Drobná publicistika – Novinky v Tvaru
16. 11. 2017

V současnosti v České republice existuje několik desítek literárních cen a soutěží. Proč k nim přidávat další? Třeba právě proto, že se soudobé literární kritice nedostává zdaleka tolik pozornosti, kolik by si zasloužila. Domníváme se, že udílení literárních cen na principu komisionálního rozhodnutí či ankety není jedinou možností. Objektivita těchto postupů je pouze iluzorní. Literární cenou Tvárnice proto chceme nabídnout alternativu. Nikoli kolektivní rozhodování, do jehož zákulisí nikdo nevidí, ale zodpovědnost jedné konkrétní osobnosti bude jejím základem, její subjektivita bude mít své jméno a svého nositele. Zároveň však dáme příležitost široké literární obci, aby spoluutvářela podobu této literární ceny volbou Kritika roku.

Tvárnice bude cenou udělovanou za Literární dílo roku jediným literárním kritikem, který bude pro každý ročník znovu vybírán veřejným hlasováním ze skupiny kritiků nominovaných redakcí Tvaru. Úkolem takto zvoleného Kritika roku bude sledovat původní českou literární produkci, která vstoupí do veřejné komunikace v daném kalendářním roce. O průběhu svého sledování a hodnocení bude Kritik roku podávat pravidelné zprávy formou studie, eseje či rozhovoru, které budou zveřejňované na stránkách Tvaru. Výsledek svého rozhodnutí rovněž zdůvodní literárněkritickou statí.

Laureát ceny Tvárnice si své ocenění (v podobě finančního obnosu a výtvarně hodnotného objektu) převezme během veřejně přístupného „Večera Tvaru“, jehož součástí bude kritikův proslov a laureátovo autorské čtení.

Věříme, že tímto způsobem přispějeme k reflexi současné literatury, literární kritiky i literárních cen samotných.

Pro jednu z uvedených osobností můžete hlasovat prostřednictvím anketního formuláře na webových stránkách iTvar.cz.

Pojďme společně vracet literárním cenám váhu!

1. kolo — volba osobností do seznamu kandidátů na titul Kritik roku

 • kandidáty, z nichž bude možné vybírat Kritika roku, sestavila redakce Tvaru;
 • pokusili jsme se sestavit seznam kandidátů tak, aby názorově, generačně i regionálně odrážel pestrost současné české literární kritiky;
 • nominovali jsme rovněž některé blízké spolupracovníky Tvaru, protože se domníváme, že jejich vyřazením bychom zúžili kontext současné literární kritiky;
 • soutěž budeme avizovat na stránkách tištěného Tvaru, na našem webu a na sociálních sítích.

2. kolo — volba Kritika roku

 • veřejné hlasování probíhá prostřednictvím objektivizovaného aplikačního mechanismu on-line ve stanoveném časovém horizontu;
 • aplikace umožňuje unikátní hlasování po přihlášení s udáním e-mailové adresy a nicku (přihlašovacího jména);
 • hlasující (kdokoli z veřejnosti) uděluje pouze jeden hlas jednomu z literárních kritiků uvedených v seznamu kandidátů (navržených redakcí Tvaru);
 • kontrola hlasování bude zajištěna omezením na jednu unikátní IP adresu, login a e-mail;
  — v případě shody v počtu hlasů rozhoduje okamžik, kdy jeden z kritiků se stejným počtem hlasů získal své hlasy „dříve“ (čas vložení rozhodného hlasu);
 • zveřejníme pořadí prvních tří osobností, které dostaly největší počet hlasů;
  — pokud se vítěz ankety o Kritika roku odmítne ujmout povinností vyplývajících podle pravidel z jeho titulu, bude tato role nabídnuta kritikovi s druhým nejvyšším počtem hlasů.

3. kolo – volba Literárního díla roku

 • o Literárním díle roku rozhoduje výherce prvního kola;
 • Kritik roku odůvodňuje písemně své rozhodnutí;
 • v průběhu roku písemně naznačuje, které tituly pro něj připadají v úvahu;
 • nakonec rozhodne, který text dostane ocenění.
Chviličku.
Načítá se.
 • Milan Ohnisko

  (1965, Brno) je básník, nakladatelský a časopisecký redaktor a kulturní publicista. Za minulého režimu pracoval v pomocných zaměstnáních, působil v disentu, podepsal Chartu 77. Je zástupcem šéfredaktora literárního obtýdeníku Tvar. ...
  Profil

Souvisí