Miřenka Čechová

Miss AmeriKa

Reflektuje Chipolata
Recenze a reflexe – Horké párky
Z čísla 3/2019
Chviličku.
Načítá se.

Souvisí