LKD

Lidé

Lenka Kuhar Daňhelová

Medailon

Básnířka, prozaička, výtvarnice, překladatelka, organizátorka kulturních akcí a projektů (narozena 1973 v Krnově) dosud vydala pět básnických sbírek a jeden román, spolu s překladovými tituly celkem třiadvacet knih.
Pracovala jako tlumočnice a překladatelka z polštiny, italštiny a francouzštiny. Od roku 2004 spolupracovala s literárním časopisem Pobocza, v letech 2005 až 2010 vedla jeho českou redakci. Kromě práce redaktorky překládala do češtiny poezii z polštiny, slovinštiny, francouzštiny, italštiny a slovenštiny. Jako redaktorka kulturní rubriky pracovala pro časopis Navýchod.
Stipendistka rezidenčních pobytů v Polsku a ve Slovinsku, účastnice mnoha mezinárodních literárních festivalů a setkání v různých zemích.
Kromě dvou publicistických knih Nové Heřminovy – Neu Ebersdorf (Arnika, Ostrava 2003), Jak žít s povodněmi (Arnika, Ostrava 2005) vydala román Cizinci (Balt-East, Praha 2004), dvojjazyčnou sbírku básní Neuvršćeno (Nezařazeno, Bělehrad 2009, překlad do srbštiny Biserka Rajčić), Pozdrav ze Sudet (edice Psího vína Stůl, Praha 2010), Její bolest (Protimluv, Ostrava 2012), Hořem (Protimluv, Ostrava 2014) a Jaká nesmrtelnost? (Protimluv, Ostrava 2014). Své básně a prózu zveřejňuje v českých i zahraničních časopisech.
Knižně vyšly mj. její překlady sbírky básní Franciszka Kameckého Nářek kněze (H+H, Praha 2007), výbor básní Ryszarda Krynického Magnetický bod (Protimluv, Ostrava 2010), sbírka básní Genowefy Jakubowské-Fijałkowské Něžný nůž (Protimluv, Ostrava 2011), román Wiesława Myśliwského Traktát o louskání fazolí (Havran, Praha 2010) a Obzor (Praha, 2020), povídková kniha Idy Finkové Jaro 1941 (Barrister & Principal, Brno 2012), autobiografická kniha Kieślowski o Kieślowském (sestavila Danuta Stoková, Academia, Praha 2013), sbírka Josipa Ostiho Na kříži lásky (Protimluv, Ostrava 2013), knižní výbor básní Franciszka Nastulczyka Průvodce slepého psa (Protimluv, 2014) a dvojjazyčná antologie současné slovinské poezie Padesáti hlasy hovořím / S petdesetimi glasovi govorim, kterou sestavila a přeložila spolu s Petrem Kuharem (Petr Štengl, Praha 2013). Další tituly: Stanka Hrasteljová: Čínská zeď (Barrister & Principal, Brno 2015), Mikołaj Łoziński: Kniha (Havran, Praha 2015), Meta Kušar: Lublaň (Protimluv, Ostrava 2017), Rafał T. Prinke: Omylů svůdná zahrada: Alchymické písemnictví do konce XVIII. století (Academia, Praha 2019).
Žije v Berouně u Prahy, kde se svým mužem Peterem Kuharem pravidelně pořádá mezinárodní literární festival Stranou – evropští básníci naživo.
Za své překlady ze slovinštiny získala v roce 2013 slovinskou překladatelskou cenu Lirikonov zlát, a v roce 2018 spolu s Petrem Kuharem získala Pretnarovu cenu a čestný titul „velvyslanec slovinské literatury a jazyka” za  mnohaleté zprostředkovávání slovinské literatury v Česku, navazování česko-slovinských literárních vztahů a překladatelské dílo představující důležité slovinské autory v zahraničí.

Básnířka, prozaička, výtvarnice, překladatelka, organizátorka kulturních akcí a projektů (narozena 1973 v Krnově) dosud vydala pět básnických sbírek a jeden román, spolu s překladovými tituly celkem třiadvacet knih.
Pracovala jako tlumočnice a překladatelka z polštiny, italštiny a francouzštiny. Od roku 2004 spolupracovala s literárním časopisem Pobocza, v letech 2005 až 2010 vedla jeho českou redakci. Kromě práce redaktorky překládala do češtiny poezii z polštiny, slovinštiny, francouzštiny, italštiny a slovenštiny. Jako redaktorka kulturní rubriky pracovala pro časopis Navýchod.
Stipendistka rezidenčních pobytů v Polsku a ve Slovinsku, účastnice mnoha mezinárodních literárních festivalů a setkání v různých zemích.
Kromě dvou publicistických knih Nové Heřminovy – Neu Ebersdorf (Arnika, Ostrava 2003), Jak žít s povodněmi (Arnika, Ostrava 2005) vydala román Cizinci (Balt-East, Praha 2004), dvojjazyčnou sbírku básní Neuvršćeno (Nezařazeno, Bělehrad 2009, překlad do srbštiny Biserka Rajčić), Pozdrav ze Sudet (edice Psího vína Stůl, Praha 2010), Její bolest (Protimluv, Ostrava 2012), Hořem (Protimluv, Ostrava 2014) a Jaká nesmrtelnost? (Protimluv, Ostrava 2014). Své básně a prózu zveřejňuje v českých i zahraničních časopisech.
Knižně vyšly mj. její překlady sbírky básní Franciszka Kameckého Nářek kněze (H+H, Praha 2007), výbor básní Ryszarda Krynického Magnetický bod (Protimluv, Ostrava 2010), sbírka básní Genowefy Jakubowské-Fijałkowské Něžný nůž (Protimluv, Ostrava 2011), román Wiesława Myśliwského Traktát o louskání fazolí (Havran, Praha 2010) a Obzor (Praha, 2020), povídková kniha Idy Finkové Jaro 1941 (Barrister & Principal, Brno 2012), autobiografická kniha Kieślowski o Kieślowském (sestavila Danuta Stoková, Academia, Praha 2013), sbírka Josipa Ostiho Na kříži lásky (Protimluv, Ostrava 2013), knižní výbor básní Franciszka Nastulczyka Průvodce slepého psa (Protimluv, 2014) a dvojjazyčná antologie současné slovinské poezie Padesáti hlasy hovořím / S petdesetimi glasovi govorim, kterou sestavila a přeložila spolu s Petrem Kuharem (Petr Štengl, Praha 2013). Další tituly: Stanka Hrasteljová: Čínská zeď (Barrister & Principal, Brno 2015), Mikołaj Łoziński: Kniha (Havran, Praha 2015), Meta Kušar: Lublaň (Protimluv, Ostrava 2017), Rafał T. Prinke: Omylů svůdná zahrada: Alchymické písemnictví do konce XVIII. století (Academia, Praha 2019).
Žije v Berouně u Prahy, kde se svým mužem Peterem Kuharem pravidelně pořádá mezinárodní literární festival Stranou – evropští básníci naživo.
Za své překlady ze slovinštiny získala v roce 2013 slovinskou překladatelskou cenu Lirikonov zlát, a v roce 2018 spolu s Petrem Kuharem získala Pretnarovu cenu a čestný titul „velvyslanec slovinské literatury a jazyka” za  mnohaleté zprostředkovávání slovinské literatury v Česku, navazování česko-slovinských literárních vztahů a překladatelské dílo představující důležité slovinské autory v zahraničí.

Básnířka, prozaička, výtvarnice, překladatelka, organizátorka kulturních akcí a projektů (narozena 1973 v Krnově) dosud vydala pět básnických sbírek a jeden román, spolu s překladovými tituly celkem třiadvacet knih.
Pracovala jako tlumočnice a překladatelka z polštiny, italštiny a francouzštiny. Od roku 2004 spolupracovala s literárním časopisem Pobocza, v letech 2005 až 2010 vedla jeho českou redakci. Kromě práce redaktorky překládala do češtiny poezii z polštiny, slovinštiny, francouzštiny, italštiny a slovenštiny. Jako redaktorka kulturní rubriky pracovala pro časopis Navýchod.
Stipendistka rezidenčních pobytů v Polsku a ve Slovinsku, účastnice mnoha mezinárodních literárních festivalů a setkání v různých zemích.
Kromě dvou publicistických knih Nové Heřminovy – Neu Ebersdorf (Arnika, Ostrava 2003), Jak žít s povodněmi (Arnika, Ostrava 2005) vydala román Cizinci (Balt-East, Praha 2004), dvojjazyčnou sbírku básní Neuvršćeno (Nezařazeno, Bělehrad 2009, překlad do srbštiny Biserka Rajčić), Pozdrav ze Sudet (edice Psího vína Stůl, Praha 2010), Její bolest (Protimluv, Ostrava 2012), Hořem (Protimluv, Ostrava 2014) a Jaká nesmrtelnost? (Protimluv, Ostrava 2014). Své básně a prózu zveřejňuje v českých i zahraničních časopisech.
Knižně vyšly mj. její překlady sbírky básní Franciszka Kameckého Nářek kněze (H+H, Praha 2007), výbor básní Ryszarda Krynického Magnetický bod (Protimluv, Ostrava 2010), sbírka básní Genowefy Jakubowské-Fijałkowské Něžný nůž (Protimluv, Ostrava 2011), román Wiesława Myśliwského Traktát o louskání fazolí (Havran, Praha 2010) a Obzor (Praha, 2020), povídková kniha Idy Finkové Jaro 1941 (Barrister & Principal, Brno 2012), autobiografická kniha Kieślowski o Kieślowském (sestavila Danuta Stoková, Academia, Praha 2013), sbírka Josipa Ostiho Na kříži lásky (Protimluv, Ostrava 2013), knižní výbor básní Franciszka Nastulczyka Průvodce slepého psa (Protimluv, 2014) a dvojjazyčná antologie současné slovinské poezie Padesáti hlasy hovořím / S petdesetimi glasovi govorim, kterou sestavila a přeložila spolu s Petrem Kuharem (Petr Štengl, Praha 2013). Další tituly: Stanka Hrasteljová: Čínská zeď (Barrister & Principal, Brno 2015), Mikołaj Łoziński: Kniha (Havran, Praha 2015), Meta Kušar: Lublaň (Protimluv, Ostrava 2017), Rafał T. Prinke: Omylů svůdná zahrada: Alchymické písemnictví do konce XVIII. století (Academia, Praha 2019).
Žije v Berouně u Prahy, kde se svým mužem Peterem Kuharem pravidelně pořádá mezinárodní literární festival Stranou – evropští básníci naživo.
Za své překlady ze slovinštiny získala v roce 2013 slovinskou překladatelskou cenu Lirikonov zlát, a v roce 2018 spolu s Petrem Kuharem získala Pretnarovu cenu a čestný titul „velvyslanec slovinské literatury a jazyka” za  mnohaleté zprostředkovávání slovinské literatury v Česku, navazování česko-slovinských literárních vztahů a překladatelské dílo představující důležité slovinské autory v zahraničí.

Básnířka, prozaička, výtvarnice, překladatelka, organizátorka kulturních akcí a projektů (narozena 1973 v Krnově) dosud vydala pět básnických sbírek a jeden román, spolu s překladovými tituly celkem třiadvacet knih.
Pracovala jako tlumočnice a překladatelka z polštiny, italštiny a francouzštiny. Od roku 2004 spolupracovala s literárním časopisem Pobocza, v letech 2005 až 2010 vedla jeho českou redakci. Kromě práce redaktorky překládala do češtiny poezii z polštiny, slovinštiny, francouzštiny, italštiny a slovenštiny. Jako redaktorka kulturní rubriky pracovala pro časopis Navýchod.
Stipendistka rezidenčních pobytů v Polsku a ve Slovinsku, účastnice mnoha mezinárodních literárních festivalů a setkání v různých zemích.
Kromě dvou publicistických knih Nové Heřminovy – Neu Ebersdorf (Arnika, Ostrava 2003), Jak žít s povodněmi (Arnika, Ostrava 2005) vydala román Cizinci (Balt-East, Praha 2004), dvojjazyčnou sbírku básní Neuvršćeno (Nezařazeno, Bělehrad 2009, překlad do srbštiny Biserka Rajčić), Pozdrav ze Sudet (edice Psího vína Stůl, Praha 2010), Její bolest (Protimluv, Ostrava 2012), Hořem (Protimluv, Ostrava 2014) a Jaká nesmrtelnost? (Protimluv, Ostrava 2014). Své básně a prózu zveřejňuje v českých i zahraničních časopisech.
Knižně vyšly mj. její překlady sbírky básní Franciszka Kameckého Nářek kněze (H+H, Praha 2007), výbor básní Ryszarda Krynického Magnetický bod (Protimluv, Ostrava 2010), sbírka básní Genowefy Jakubowské-Fijałkowské Něžný nůž (Protimluv, Ostrava 2011), román Wiesława Myśliwského Traktát o louskání fazolí (Havran, Praha 2010) a Obzor (Praha, 2020), povídková kniha Idy Finkové Jaro 1941 (Barrister & Principal, Brno 2012), autobiografická kniha Kieślowski o Kieślowském (sestavila Danuta Stoková, Academia, Praha 2013), sbírka Josipa Ostiho Na kříži lásky (Protimluv, Ostrava 2013), knižní výbor básní Franciszka Nastulczyka Průvodce slepého psa (Protimluv, 2014) a dvojjazyčná antologie současné slovinské poezie Padesáti hlasy hovořím / S petdesetimi glasovi govorim, kterou sestavila a přeložila spolu s Petrem Kuharem (Petr Štengl, Praha 2013). Další tituly: Stanka Hrasteljová: Čínská zeď (Barrister & Principal, Brno 2015), Mikołaj Łoziński: Kniha (Havran, Praha 2015), Meta Kušar: Lublaň (Protimluv, Ostrava 2017), Rafał T. Prinke: Omylů svůdná zahrada: Alchymické písemnictví do konce XVIII. století (Academia, Praha 2019).
Žije v Berouně u Prahy, kde se svým mužem Peterem Kuharem pravidelně pořádá mezinárodní literární festival Stranou – evropští básníci naživo.
Za své překlady ze slovinštiny získala v roce 2013 slovinskou překladatelskou cenu Lirikonov zlát, a v roce 2018 spolu s Petrem Kuharem získala Pretnarovu cenu a čestný titul „velvyslanec slovinské literatury a jazyka” za  mnohaleté zprostředkovávání slovinské literatury v Česku, navazování česko-slovinských literárních vztahů a překladatelské dílo představující důležité slovinské autory v zahraničí.

Básnířka, prozaička, výtvarnice, překladatelka, organizátorka kulturních akcí a projektů (narozena 1973 v Krnově) dosud vydala pět básnických sbírek a jeden román, spolu s překladovými tituly celkem třiadvacet knih.
Pracovala jako tlumočnice a překladatelka z polštiny, italštiny a francouzštiny. Od roku 2004 spolupracovala s literárním časopisem Pobocza, v letech 2005 až 2010 vedla jeho českou redakci. Kromě práce redaktorky překládala do češtiny poezii z polštiny, slovinštiny, francouzštiny, italštiny a slovenštiny. Jako redaktorka kulturní rubriky pracovala pro časopis Navýchod.
Stipendistka rezidenčních pobytů v Polsku a ve Slovinsku, účastnice mnoha mezinárodních literárních festivalů a setkání v různých zemích.
Kromě dvou publicistických knih Nové Heřminovy – Neu Ebersdorf (Arnika, Ostrava 2003), Jak žít s povodněmi (Arnika, Ostrava 2005) vydala román Cizinci (Balt-East, Praha 2004), dvojjazyčnou sbírku básní Neuvršćeno (Nezařazeno, Bělehrad 2009, překlad do srbštiny Biserka Rajčić), Pozdrav ze Sudet (edice Psího vína Stůl, Praha 2010), Její bolest (Protimluv, Ostrava 2012), Hořem (Protimluv, Ostrava 2014) a Jaká nesmrtelnost? (Protimluv, Ostrava 2014). Své básně a prózu zveřejňuje v českých i zahraničních časopisech.
Knižně vyšly mj. její překlady sbírky básní Franciszka Kameckého Nářek kněze (H+H, Praha 2007), výbor básní Ryszarda Krynického Magnetický bod (Protimluv, Ostrava 2010), sbírka básní Genowefy Jakubowské-Fijałkowské Něžný nůž (Protimluv, Ostrava 2011), román Wiesława Myśliwského Traktát o louskání fazolí (Havran, Praha 2010) a Obzor (Praha, 2020), povídková kniha Idy Finkové Jaro 1941 (Barrister & Principal, Brno 2012), autobiografická kniha Kieślowski o Kieślowském (sestavila Danuta Stoková, Academia, Praha 2013), sbírka Josipa Ostiho Na kříži lásky (Protimluv, Ostrava 2013), knižní výbor básní Franciszka Nastulczyka Průvodce slepého psa (Protimluv, 2014) a dvojjazyčná antologie současné slovinské poezie Padesáti hlasy hovořím / S petdesetimi glasovi govorim, kterou sestavila a přeložila spolu s Petrem Kuharem (Petr Štengl, Praha 2013). Další tituly: Stanka Hrasteljová: Čínská zeď (Barrister & Principal, Brno 2015), Mikołaj Łoziński: Kniha (Havran, Praha 2015), Meta Kušar: Lublaň (Protimluv, Ostrava 2017), Rafał T. Prinke: Omylů svůdná zahrada: Alchymické písemnictví do konce XVIII. století (Academia, Praha 2019).
Žije v Berouně u Prahy, kde se svým mužem Peterem Kuharem pravidelně pořádá mezinárodní literární festival Stranou – evropští básníci naživo.
Za své překlady ze slovinštiny získala v roce 2013 slovinskou překladatelskou cenu Lirikonov zlát, a v roce 2018 spolu s Petrem Kuharem získala Pretnarovu cenu a čestný titul „velvyslanec slovinské literatury a jazyka” za  mnohaleté zprostředkovávání slovinské literatury v Česku, navazování česko-slovinských literárních vztahů a překladatelské dílo představující důležité slovinské autory v zahraničí.

Vyhledávání
Starší obsah

Pro obsah starší roku 2015 můžete zapátrat na našem starém webu: http://old.itvar.cz.

Pokud Vám můžeme s čímkoliv pomoci, napište nám!

Edituje