Čína
Rozhovor s Dušanem Andršem

Klasická báseň i moderní povídka jsou úspornou, hutnou, symbolickou výpovědí

Ptá se Zuzana Li

O ozvěnách klasické literatury v současné čínské próze…

Rozhovory – Rozhovor
Z čísla 2/2016

Profesor Průšek, zakladatel československé sinologie, spatřoval hlavní rozdíl mezi čínskou a evropskou literární tradicí v tom, že zatímco naše tradice vychází z epiky, základem té čínské je lyrika. Souhlasíte s ním? Mohl byste Průškovu tezi rozvést a přiblížit?

Jaroslav Průšek přišel koncem padesátých let minulého století s tezí, podle níž značná část čínské literatury vznikající v prvních desetiletích dvacátého století vykazuje výrazné lyrické kvality. Většina badatelů se shoduje na tom, že lyrická výpověď byla po dlouhá staletí jednou ze základních kvalit čínské literatury. Průšek je inspirativní tím, že právě tuto kvalitu nalézá i v díle spisovatelů počátku dvacátého století, kteří paradoxně usilovali o radikální rozchod s tradicí a o vytvoření zcela nové literatury. Zmíněná teze je součástí dalších otázek, k nimž se Průšek rovněž opakovaně vyjadřoval. Do jaké míry byla nově vznikající moderní literatura formována lyrickou tradicí klasické literatury? Jak se tato kvalita jeví, srovnáváme-li moderní čínskou literaturu s literaturou světovou? Je tíhnutí k lyrickému výrazu spíše předností, nebo naopak omezením? Vrátíme-li se ještě k tradiční čínské literatuře, Průšek hovořil nejen o lyričnosti klasické poezie, ale také o lyričnosti narativní literatury. Osobitým lyricko-epickým žánrem jsou v Průškových očích například středověké povídky, jejichž nedílnou součástí jsou verše. V narativních prózách, které jsou prvními díly moderní čínské literatury, je pak podle Průška dědictví lyrické tradice patrné zejména v jejich subjektivismu a individualismu.

Jaké konkrétní podoby tedy takto „lyrizovaná“ moderní čínská literatura má?

Chviličku.
Načítá se.
 • Dušan Andrš

  Dušan Andrš (1961) vystudoval sinologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Vyučuje na Ústavu Dálného východu FF UK, zabývá se studiem moderní čínské literatury a literárního myšlení. Je autorem statí k literární ...
  Profil

Souvisí

 • Hudba
  Rozhovor s M. Smolkou

  Šlajsna a smrž

  Ptá se Jaromír Typlt

  Můj nejcennější nástroj je propadání do hlubinné koncentrace, ve které, dá-li Bůh, se otvírá intuice.

  Rozhovory – Rozhovor
  Z čísla 21/2015
 • Kulturní politika
  Rozhovor se Zuzanou Jürgensovou

  Závidím Němcům jejich prezidenta a kancléřku

  Ptá se Olga Stehlíková

  Česká umělecká scéna je hodně uzavřená, vystačíme si sami. To vynikne ve srovnání s tím, jak aktivní jsou v navazování mezinárodní spolupráce třeba Poláci.

  Rozhovory – Rozhovor
  Z čísla 20/2015
 • Rozhovor s Janem Němcem

  Nevíme víc než pekaři

  Ptá se Adam Borzič

  S Janem Němcem o mystice, nepřítomném celku i krizi našeho postoje k bližnímu

  Rozhovory – Rozhovor
  Z čísla 19/2015