Olga Słowik

existují hlásky které zrazují

Beletrie – Poezie
revue Ravt 2/2020

 

před lety se přestěhovala do nové řeči a nikdy nevybalila kufry
ty se majestátně usadily v nejtemnějším koutě místnosti
a závistivě pokukují po banánovkách
nesoucích bezpodmětnou tíhu

před lety se přestěhovala do nové řeči
a každý večer
potichoučku
odklápí
kryt
kukátka


existují hlásky které zrazují:
nikoliv vlastenecké ř
leč obyčejné k, l a h

zcela cizí pevninu lze totiž dobýt
změnu na známém území si stěží osvojíš


sužovaná touhou
vytváří si nespočet
křehkých citových vztahů
miluje zvraty

když přichází na
vždycky tě budu mít ráda
pociťuje vděčnost
vůči češtině:

luxus takové neurčitosti
ti dovolí pouze
pohodová řeč

 

aspartam
implicitnost nás od sebe vzdaluje
pomyslela si a tys jí ukázal
růžovou cukrovou vatu
na nebi. realita z cukru
a kostí se začala ztrácet

v textu v těle
v touze

po více-než-lidském

 

intro: spektrum
suchá pokožka, lámavé vlasy a nehty
odpor k neznámým lidem
nezájem o lidi známé
nechuť k chutím a zájmům
nechutenství
neschopnost se soustředit
nechuť se soustředit
znechucení
zájem o vlastní mazové váčky
nezájem o váčky cizí
cizost až odcizení
posedlost vlastními váčky
posedlost vlastním
nevlastnit
odpor k posedlosti
posedlost odporem
posedlost neznámými lidmi
suchá pokožka, lámavé vlasy a nehty

Chviličku.
Načítá se.
  • Olga Słowik

    (1990, Zawiercie/Gliwice, Polsko) je autorka básní, recenzí, literárněvědných textů a překladů. Studovala slavistiku na Jagellonské univerzitě v Krakově a bohemistiku na FF UK v Praze. Pracuje jako knihovnice.
    Profil

Souvisí