Milena Slavická (M. S.)

Dopisy Virginii 21

Teprve při osamělém čtení, když se samota čtenáře a samota pisatele protnou (bývá to při nočním čtení oproštěném od zákeřností dne), jsem začala vnímat tvary a pohyby Vašich slov. Vaše slova připlouvala k mému pobřeží a já si povšimla, že mají rty.

Drobná publicistika – Slovo
Z čísla 21/2019

Drahá Virginie,

odpusťte mi prosím mé výčitky v minulém dopise. Zrodily se z beznaděje a z chvilkového zoufalství. Tolik jsem si přála, abyste mi odepsala! A přitom to nebylo nutné. Vaše odpovědi jsou ve Vašich knihách, ale jiné, než bych očekávala, úplně jiné, a tak jsem je nepostřehla. Prostě jsem neuměla číst. Ale teď, když Vaše knihy znovu pročítám, především Vlny, už bez předsudků a bez sebestředné lítosti, dokážu Vaše odpovědi najít a rozumím jim.

Teprve při osamělém čtení, když se samota čtenáře a samota pisatele protnou (bývá to při nočním čtení oproštěném od zákeřností dne), jsem začala vnímat tvary a pohyby Vašich slov. Vaše slova připlouvala k mému pobřeží a já si povšimla, že mají rty. Viděla jsem, jak se špulí do polibků, pomrkávají, vroucně šeptají, modlí se, dýchají: prudce, silně, zhluboka. Ale dokážou i zadržet dech a hořce stisknout své rozpraskané rty. A nenašla jsem nikdy ve Vašich knihách vlažná slova zrozená z pěny intelektu, slova vyřčená pro zábavu, pro slávu, z ješitnosti či z mělkého smutku.

Naučila jsem se vnímat, jak se Vaše slova skládají do vět a věty rozprostírají do textu, přibližně tak, jako se ubrus klidně a pokorně pokládá na stůl. Ale jindy se Vaše slova nejprve tříští o skály významů a pak se kupí do divokého příboje vět. Vycvičila jsem se pozorovat Vaše moře slov stejně bedlivě, jako Vy jste pozorovala moře v St Ives, alespoň doufám.

A o tom bych chtěla ještě promluvit. Když jsem totiž po nocích pročítala Vaše knihy, zaslechla jsem jednou nad vodami Vašich slov jakési volání, jakousi morseovku: tá ti ti, ti ti tá, ti ti tá tá, zvuky nevyřčeného, a pak jsem ještě zpozorovala lehký namodralý opar mlčení, jako byste snad měla v úmyslu svá slova jednou úplně opustit. Zhrozené mlčení jsem uslyšela.

Ale i tak vím jen málo. A pořád mě děsí kameny v kapse Vašeho kabátu a nesmyslně si představuji jejich tíhu a ptám se: Co Vás přimělo, když jste byla už zvyklá, totiž na hejno černých ptáků, vždyť se snášelo na Vás jako krupobití celý život, přejít louku za Vaším domem? Nevěděla jsem, že řeka Ouse je tak blízko, že stačilo opravdu přejít jen zahradu a pak už rovnou přes louku k řece. A řeku jsem si představovala širší a divočejší, ale možná na jaře, když je rozvodněná, vypadá jinak. A také jsem nevěděla, že lekníny, ty jste měla ráda, těm jste důvěřovala, mohou být nejen palčivě krásné, ale i palčivě zrádné. A také jsem netušila, že voda může být tak chladná, takže když jste se odlepila od břehu a nahmatala rukou petlici železných vrat, už nebyla cesta zpátky.

Ale představuji si, vlastně doufám, že ve Vás v tu chvíli narůstala touha. Stoupala ze středu Vaší bytosti až k hrdlu, až k vyslovení se. Vím, potřebovala jste spíš výkřik než slovo, nic úhledného, když jste nahmatala 28. března tu petlici a vlny se lámaly o všechny možné břehy. Ale touha po nevyslovitelném dál rostla. Zaplavila Vás radost, že už není nutné nic vyslovovat ani není nutné křičet, a zaradovala jste se, že už je možné všechno nechat být. Tak si to představuji a tu představu mi prosím neberte. Vždyť jste přeci sama napsala:

A vlna ve mně také narůstá. Dme se; kulatí hřbet. Jsem si zase vědom nové touhy, čehosi, co pode mnou stoupá, jak hrdý kůň…

Z celého srdce Vám děkuji za všechny Vaše odpovědi.

S úctou Vaše

M. S.

P. S. Ještě něco, co možná nevíte. Téměř vzápětí po Vás prošly stejnými železnými vraty a se stejnou touhou v srdci Edith Steinová 9. srpna 1942 a Simone Weilová 24. srpna 1943.

Chviličku.
Načítá se.
 • Milena Slavická (M. S.)

  (1949, Karviná) je historička umění, kurátorka, vysokoškolská pedagožka a spisovatelka. Manželka malíře Viktora Pivovarova. V letech 1990–96 působila jako šéfredaktorka časopisu Výtvarné umění a jako vydavatelka a editorka uměleckých sborníků ...
  Profil

Souvisí

 • Milena Slavická (M. S.)

  Dopisy Virginii 20

  Obecenstvo se rozchází. Stodola, ta obrovská vznešená stodola, připomínající antický chrám, má vrata dokořán, vržou, jsou vidět girlandy z papírových růží, ty ze scény korunovace, špinavé talíře se zbytky jídel, povalují se na dlouhém stole, po nakousnutých dortících lezou mouchy.

  Drobná publicistika – Slovo
  Z čísla 20/2019
 • Milena Slavická (M. S.)

  Dopisy Virginii 19

  Jenže já si myslím, drahá Virginie, že Hannah, ačkoli má intelekt ráže nejméně .50, zasáhla zlo jen částečně, a nikoli ranou do srdce. Cosi mi říká, že zakopaný pes vězí v povaze lidské lásky. Měla by být opakem nenávisti, ale není.

  Drobná publicistika – Slovo
  Z čísla 19/2019
 • Milena Slavická (M. S.)

  Dopisy Virginii 18

  Myslím, že Hannah Arendtová neměla na mysli nějakou „heideggerovskou cestu“, po níž má kráčet a následovat svého profesora, ale právě naopak.

  Drobná publicistika – Slovo
  Z čísla 18/2019
 • Milena Slavická (M. S.)

  Dopisy Virginii 17

  Už jsme opět v parku zlatých jilmů. Poslední paprsky zapadajícího slunce zazářily v korunách stromů, listí prudce vzplálo a park se ponořil do režné městské tmy.

  Drobná publicistika – Slovo
  Z čísla 17/2019
 • Milena Slavická (M. S.)

  Dopisy Virginii 16

  Událost, která přiměla Simonu Weilovou růst proti gravitaci vlastního ega, se přihodila uprostřed noci v jedné portugalské vesnici. Simone poslouchala při bohoslužbě pod širým nebem zbožné písně chudých rybářů.

  Drobná publicistika – Slovo
  Z čísla 16/2019