Čtení, Křest
Praha – Knihovna Václava Havla
Petr Placák, Dana Němcová, Ivan Binar, Jiří Chmel, Martin Schultz, Dáša Vokatá

Petr Placák: Křesťanský zápas o českou věc

Uvedení knihy.

Autor představí svou novou knihu s podtitulem Působení opata Opaska a organizace Opus bonum v čs. exilu, věnovanou jedné z nejpozoruhodnějších protikomunistických iniciativ, které se díky své otevřenosti podařilo na katolické půdě spojit v odporu proti pražskému normalizačnímu režimu nejrůznější proudy exilu – od konzervativců přes liberály a zelené k exkomunistům, příslušníky české šlechty, stejně jako stoupence čs. undergroundu, katolíky a evangelíky, nebo aktivisty židovského původu.

Dále účinkují spisovatel Ivan Binar, pražská socioložka Dana Němcová, vídeňský hostinský Jiří Chmel a redaktor Rádia Svobodná Evropa Martin Schulz. Na závěr zazpívá hymnu exilu Dáša Vokatá.

Zobrazit mapu
Chviličku.
Načítá se.
Chviličku.
Načítá se.

Souvisí