Čtení, Křest
Robert Krumphanzl, Pavel Kolmačka

Pavel Kolmačka: Život lidí, zvířat, rostlin, včel

Křest, autorské čtení.

Čtení z nové básnické sbírky, kterou vydalo nakladatelství Triáda. Soubor má stejně jako Kolmačkovy předchozí knížky (Moře, Wittgenstein bije žáka) několik částí („Život těla“, „Život ve dne v noci“, „Život nad kráterem“, „Život na pomezí“, „Les“), jež se skládají z pásem, cyklů a samostatných básní. Převažují volné verše (občas je užit rým), vyskytují se zde i básně v próze. Žánrově je kniha velmi pestrá: lyrickou reflexi střídají hovory o snech, deníkové záznamy nebo zaslechnutá komunikace radioamatérů. Moderuje a s autorem hovoří Robert Krumphanzl.

Chviličku.
Načítá se.
  • Pavel Kolmačka

    (1962) vystudoval elektrotechniku a religionistiku. Pracoval jako asistent v průmyslovém podniku, ošetřovatel, překladatel, redaktor, učitel, v současné době se živí knižními překlady, výukou cizích jazyků, pastevectvím a včelařstvím. Publikovat začal ...
    Profil

Souvisí