Egon Choroba

Sluneční čajovna

Některé básně mají formu haiku nebo „dvojité haiku“ (popsaná v povídce Seymour: Úvod J. D. Salingera).

Beletrie – Poezie
revue Ravt 2/2022

Zimní haiku
Dva dny před svatým
Martinem už na pole
napad’ první sníh.

9. 11. 2001


Podzimní haiku

Podzimní večer,
padá noc. Já bych brečel
snad až do Vánoc.


Haiku o cestě do Českého Krumlova

Vidím Tě slunce
nad věží kostelíka
skulinou v mracích.

8. 12. 2001


Hojicha

Já zlato ryzí
z oblohy mezi stíny
padat jsem viděl.

Než slunce zmizí
nad hlavou proletí mi
šumění křídel.

2. 2. 2002


Mlčení mistra Su

Mistr Bing měl mnoho žáků, vždy po večeři se kolem něho sesedli a
hovořili s ním. Kladli mu otázky a on odpovídal, ale občas se odmlčel
a zanechal některou otázku bez odpovědi. Žáky trápilo, že bez odpovědí
zůstávají hlavně ty otázky, které jim připadají
nejdůležitější. Domluvili se, že otázky sepíší a budou na ně hledat
odpovědi sami. Po několika měsících shromáždili desítky otázek a
odpovědí a jeden z nich dostal nápad – sepsali příběhy o smyšleném
mistrovi Su, který v nich na všechny otázky odpovídal. Sepsané příběhy
dali přečíst mistru Bingovi a ptali se ho, co si o mistrovi Su
myslí. Když mistr Bing dočetl, řekl: „Mistr Su je moudrý člověk. Jen
by mne zajímalo, na které otázky odpovídá mlčením?“

duben 2002


Honeybush

Noční obloha
rodí se na východě
jak temná vlna.

Duše ubohá
lže touze po svobodě
prázdnoty plná.

léto 2002


Arya

Vstane zas oheň,
který ve mně zhasíná,
jemuž zvlhl troud?

Kde je pochodeň,
která ho snad jediná
může rozžehnout?

březen 2003


Tra Sen Thai Nguyen

Ač je jen jedna,
před pravdou utíkáme
hned každý jinam.

duben 2003


Záhady

Pagoda za oknem má pět pater,
a přestože prší,
její střechy zůstávají suché.

Muž u vedlejšího stolu mluví japonsky,
a přestože já japonsky neumím,
rozumím mu každé slovo.

Čekám na Tebe celý večer,
a přestožes měla přijít,
sedím stále sám.

duben 2003


Genmaicha

Vždy znovu vcházím,
ne že bych měl rád město –
miluji bránu.

duben 2003


Ji Hua Mao Feng

Do rudých mraků
letadlo … prchlo zraku.
Slunce zapadlo.

duben 2003


Nejjednodušší haiku

Pět, sedm a pět,
do sedmnácti umí
počítat každý.

duben 2003

Chviličku.
Načítá se.
  • Egon Choroba

    (1976) narozen v Praze, tamtéž přes deset let žije. Byl redaktorem internetového literárního čtvrtletníku Wagon. Několik jeho povídek vyšlo v časopisu Tvar.
    Profil

Souvisí