Hanusova-foto_Lipar
Rozhovor s Jitkou Hanušovou

Prostředky jazyka mohou posouvat nebo i změnit to, co se děje

Ptá se Jitka Bret Srbová

Jitka Hanušová je básnířka, překladatelka, redaktorka a fotografka. Soustavně se věnuje překladům finské beletrie a poezie. Její práci můžete ocenit například u projektu RUNOO1. Vyzvihněme, že v roce 2021 vyšla v jejím překladu a v půvabné knižní podobě výborná básnická sbírka Zimní palác Paava Haavikka. I s Jitkou si v tomto Ravtu píšeme o létě, řemesle a světě.
foto: Ondřej Lipár

Rozhovory – Rozhovor
revue Ravt 7/2022

Jaké bylo tvoje letošní léto, dařilo se ti změnit obvyklou perspektivu, třeba i díky cestování? Je pro tebe léto jako roční období významné nebo tvoje práce nesouvisí s tím, co se děje „za oknem?
Pro mě léto vždycky představuje přesun „za okno“, ven. Snažím se trávit co nejvíc času na vzduchu a co nejméně uvězněná mezi zdmi nějaké budovy. Takže pracuju, čtu i píšu hlavně venku.

Léto 2022 nás nezbavilo těžkých témat jara, naopak přibyla další. Ruská agrese na Ukrajině, obří požáry v Českém Švýcarsku a další projevy klimatické změny, prohlubující se energetická krize a tíživá ekonomická situace pro stále větší počet lidí… Dalo by se pokračovat. Jak se ti píše a překládá v tomto, případně o tomto současném světě? Co tě nyní autorsky pohání kupředu?
Vím o sobě, že řeším víc spíš své vnitřní otázky a vnitřní svět než ty venkovní, tj. jaký má naše konání smysl, ale ve stínu války se ještě zintenzivňuje napětí mezi tím, že to, co děláme, tvoříme, produkujeme a čím se zabýváme, má mizivý význam, a tím, že to naopak nese význam ohromný – protože činy jsou jen jeden z prostředků, jakými se lidé mohou vyjadřovat, a proto je třeba využívat i prostředků jazyka, které tyto činy mohou doplňovat, posouvat, zdůrazňovat, změnit. To je motor, který mě pohání, byť občas vynechává nebo se zakucká.

Kterou spisovatelku či spisovatele či knihu bys doporučila jako podstatnou reflexi přítomnosti?
Nejde o žádnou velikou a světoznámou knihu, která by hrála v literární (či jiné) historii zásadní roli, ale v souladu s tím, jak chápu propojování mikro- a makrosvěta, můžu doporučit sbírku poezie chorvatské básnířky Tatjany Gromači. Tuhle útlou knížečku jsem objevila náhodou při vyklízení jedné knihovny, vydalo ji v roce 2008 již zaniklé olomoucké nakladatelství Periplum. Název zní: Něco není v pořádku? Od té doby, co se mi dostala do rukou, se mnou procestovala řadu míst a stále se k ní vracím. Po rozpadu Jugoslávie vzbudil tento debut senzaci, protože se Gromačina poetika zcela vymykala dosavadní tradici. Její básně jsou drobné příběhy nebo jen střípky světa, v němž se tehdy nacházela, ale mají i dnes (nebo právě obzvlášť dnes ve stínu událostí na Ukrajině) neuvěřitelnou sílu promlouvat.

Co ti z „letního stolu“ přepadává do babího léto a podzimu, co chystáš, na co bys pozvala svoje čtenáře?
Na podzim vyjde v nakladatelství Host můj nejnovější prozaický překlad románu finského prozaika Miiky Nousiainena s názvem Fazóna. Je to humorná reflexe současné společnosti, ale protože jde o finského autora, tak je to humor místy docela černý a ironický. Doporučuju na dlouhé podzimní večery, pokud na vás poleze chandra – tohle vám zvedne náladu.
Celoročně zvu k četbě básní finské modernistické básnířky Mirkky Rekoly, s jejíž poezií „trávím“ letošní rok denně. Překlady jsou dostupné na webu www.runoo1.com.
A v neposlední řadě zvu na živou akci, a to besedu nad románem Odcizení sámské autorky Ann-Helén Laestadius. Spolu s překladatelkou a redaktorkou si budeme ve středu 12. října 2022 v Kampusu Hybernská povídat o sámské literatuře, kultuře a životě na této severní výspě Evropy.

Výborně, moc rádi zveme na online i živou kulturu. Děkuji za odpovědi a inspirace!

 

Chviličku.
Načítá se.
 • Jitka Bret Srbová

  (1976, Praha), je básnířka, textařka, literární publicistka. Vydala básnické sbírky Někdo se loudá po psím (Dauphin, 2011), Světlo vprostřed těla (Dauphin, 2013), Les (Dauphin, 2016) a Svět: (Dauphin, 2019). Její básně ...
  Profil
 • Jitka Hanušová

  Jitka Hanušová (1982), básnířka, překladatelka, nakladatelská redaktorka, fotografka. Vystudovala bohemistiku na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a finštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Za „olomouckých let“ se ...
  Profil

Souvisí

 • vit-janota-noc-2022

  Vít Janota se narodil v Praze v roce 1970. Praha je častým místem jeho procházek i jeho básní. Rozumí si také s deštěm, vnímá čas i v tichých a nehybných věcech. Často mapuje ustavující pohyb člověka městem, ale je to město či architektura, co především v textech ožívá nebo vystupuje. Jeho vypravěč je také spíše svědkem či kameramanem událostí než jejich hybatelem. Velmi často v jeho básnických sbírkách (např. „Miniová pole“, Dauphin 2008, nebo „Noc a déšť“, Dauphin, 2013) potkáváme také noc. A o noci si také zkoušíme něco říci přes sítě spojující Prahu a Hořovice. Fotografie: Soňa Pokorná.

  Rozhovory – Rozhovor
  revue Ravt 5/2022