vincent-chin-KRVmB7wraZ4-unsplash
NOC
Jitka Bret Srbová

Řeč o dnešní noci

Foto: Vincent Chin, Unsplash

Drobná publicistika – Slovo
revue Ravt 5/2022

V noci se svět v indigovém plášti pohybuje jinými uličkami, troufne si do jiných čtvrtí.
Noc se jako liána plazí po kosterní konstrukci spisovatelově, aby si z jeho šlach upletla nový koš na své věci.
V noci je prostor pro myšlenky.
V noci je prostor vášně.
V noci je válka stejně jako ve dne.

Když jsme začali chystat Ravt věnovaný Noci, byl začátek února a o ruské invazi na Ukrajinu jsme ještě nevěděli. Pak se svět změnil. Tma a noc získaly jiné konotace, jiný náboj. Najednou se „lyrické“ noční téma jevilo jako nesmyslné, nevýznamné, zbytečné. Třetí Ravt roku 2022 byl tedy věnován Hlasu Ukrajiny a k noci se vracíme až nyní, v květnu téhož roku.
Ne, nezvykli jsme si. Nelze si zvyknout na zprávy o utrpení, na ztrátu bezpečí, na zločiny proti lidskosti. Noc Ravtu je o poznání temnější, je vědomá, je reflektující souvislosti světa. Zároveň je to téma stále literárně mimořádně podstatné. Není snad na světě básníka, prozaika, esejisty, který by se noční inspiraci ubránil. Autorky a autoři od věků po nocích píší, dopisují a přepisují v nočních hodinách své rukopisy, splývají s noční oblohou a v mlčícím světě objevují pro čtenáře nové věci.

Tvůrčí prostor noci je unikátní. I o tom budeme si povídat s Vítem Janotou, básníkem-chodcem, pro kterého je noc přirozené teritorium. Najdete ji ve všech jeho sbírkách, ze kterých také uvádíme ukázky. K tématu noci je přirozeně vázána i anketa čísla – a jak už jste si zvykli, není to nějaká všední rubrika, spíše prostor krátkých esejů a podstatných glos. Tentokrát odpověděli Petr Pazdera Payne, Yveta Shanfeldová, Jan Škrob, Martin Skýpala a Pavel Sobek. Posledně jmenovaný je také autorem Pádla tohoto čísla.

Vybrat smysluplně autorky a autory pro téma Noci tak, aby kolekce byla uzavřená, je nemožné – vždyť kolik vynikajících, pro literární historii přímo páteřních textů věnovaných noci existuje! Když jsem oslovila Františka Dryje, bez jehož práce bych se tu věru obejít nemohla, upozornil mě  na Analogon č. 70 vydaný v roce 2013 s tímto tématem. Ráda upozornění předávám dále. A stejně tak chci číst vaše oblíbené noční texty, přivítám odkazy na sbírky nebo romány i vaše vlastní noční práce. Tento Ravt věnovaný Noci rozhodně nemusí být poslední!

A koho tedy ještě představuje? Najdete zde nové básně Ewalda Murrera a Yvety Shanfeldové nebo písňové texty Dagmar Plamperové z chystaného alba Vývoj kontinentu, které právě nyní můžete podpořit na portálu Donio. Rádi se také vracíme ke starším básnickým sbírkám Jany Bodnárové a Věry Rosí, neboť jejich poetika si připomínání velmi zaslouží.

Čtěme v noci. Pišme v noci. Milujme v noci. Ale také spěme – brzy snad snad už opět v Evropě, kde spánek nebude únikem před bolestivou válečnou temnotou.

Chviličku.
Načítá se.
  • Jitka Bret Srbová

    (1976, Praha), je básnířka, textařka, literární publicistka. Vydala básnické sbírky Někdo se loudá po psím (Dauphin, 2011), Světlo vprostřed těla (Dauphin, 2013), Les (Dauphin, 2016) a Svět: (Dauphin, 2019). Její básně ...
    Profil

Souvisí