NOC
Dagmar Plamperová

Vývoj kontinentu

Beletrie – Poezie
revue Ravt 5/2022

Najdi si mě, než začnu hořet z vína jeřabin
Najdi si mě, než začnu hořet z vína jeřabin
než začnu pálit první šaty,
Než duši svedu do slabin
kde ze slov stanou se velké květy.
Najdi si mě, než začnu hořet.
A vím, že jsou noci, kdy dějou se věci napořád.
A vím, že jsou řeky, do kterých vstoupím nadvakrát.

 

Mezi zastávkou a tratí jsou kroky, které jsme zapomněli udělat
Mezi zastávkou a tratí jsou kroky,
které jsme zapomněli udělat.
Když tramvaj objížděla noci,
stavěli jsme zvířata z plastů, ohrady z krabic.
A vítr chytali do plachet ze spacáků.
Z moře tahali cípy včerejších hvězd.
A hvězdy věšeli na stromy bez kabátů,
srdce hasili jak cizí nedopalek.
Mezi zastávkou a tratí jsou slova,
která jsme zapomněli vysvětlit.
Když tramvaj objížděla noci,
tahali jsme duše z lahve, těla z jehličí.
Mezi zastávkou a tratí jsou tváře,
které jsme nenechali zestárnout.

 

Uvedené texty jsou z chystaného debutového alba Dagmar Plamperové, Vývoj kontinentu, jehož vznik můžete právě v květnu 2022 podpořit na portálu Donio (pozn. ed.).

Autorka k tomu dodává:
Prosba o podporu mého debutového alba Vývoj kontinentu přichází ve válečné době. V době, kdy každý den někdo ve své noci bojuje o svůj den. Strach, konkrétní i ten nespecifikovatelný, mě naučil vážit si snů. Jejich plnění totiž posiluje to „křehké a lámavé uvnitř“. A to je nejen v této době zapotřebí.

Chviličku.
Načítá se.
 • Dagmar Plamperová

  (1982) studovala bohemistiku a rusistiku na FF UK v Praze. Nedostudovala. Živila se jako korektorka Lidových novin, deníku Metropolitní expres nebo jako redaktorka zaniklé zpravodajské stanice Z1. Dva roky pracovala v KFC. ...
  Profil

Souvisí

 • Dagmar Plamperová

  kdo si jednou vzpomene

  Obrať list, ať slyšíš krejch volavek popelavých / Obrať list, ať řeky proudí naopak

  Beletrie – Poezie
  revue Ravt 14/2019
 • Pokud předchozí báseň propojovala mystické s milostným, báseň „Zbývajícím z Izraele“ zase propojuje duchovní s vlasteneckým a moderní sionistické poselství s biblickou formou: Je totiž formována nikoliv rýmem, jako básně inspirované středověkými sefardy, nýbrž paralelismem čili podvojnou strukturou veršů jako Žalmy či texty proroků.

  Beletrie – Poezie
  Z čísla 8/2022