Dagmar Plamperová

Na dekách uprostřed cizích obýváků

Ve svátečním odpoledni, / smrt přichází zvlášť  / pro toreadory / i býky 

Beletrie – Poezie
revue Ravt 5/2019

Hodinář
/dědovi/

Mezi hodinami
cítil se věčně
Na slova, která mu kladla
přes rameno,
používal lupu
Smrt rozluštil
uprostřed
konce

 

Kaštan
Ve svátečním odpoledni,
smrt přichází zvlášť
pro toreadory
i býky
Tanečnice klapou
kastanětami
v odlišných
výškách a život
k zemi padá
jedlý

 

//

Ráda se navléká do mokrých kruhů
Šplouchají,
tak jasně i vzdáleně,
moři, u kterých byla
na dekách uprostřed cizích
obýváků

 

//
Aby podepřeli
pilíře všednosti
sní na zádech

 

//

Ulice, kterými procházíme, nás spojí
v nastavení
Dosud jsme Nepatrní v mumrajích měst
Pod krustou hlasů
čechraní blízkostí
cizích

Hledáme sebe proklikem
Podle potřeby zvětšujeme
ukládáme sdílením
Napotom Na někdy

 

//
Nebe bylo územím země,
kde opětovně stávat se
byla výsada dětství
dospělých

 

Východní Slovensko
Jsou kraje, které tají I když
v útrobách měst
pěstují milosti papežů

Zmizelé zvěstuje o hloubce
modliteb, násobících
život po smrti

 

//

Za kliku bojí se vzít
Tak pulzuje krokem
po zahradě Dusí
hlínou mrtvé

Nebe fialoví
V domě se do věčnosti
chystají dědovy
kukačky

 

//
Než vyjdete ze sakristie dní
svěste ruce do kabátů
obřadních

Můžete klopýtat mlčením zvonů
Zvonit požehnáním —

Bez dlaní
není darů

 

//
Kdo zadržel by list
stínu, když
zakrývá tvářím
hlavně

 

//
Zrychluješ
ve mně
Zemi

Chviličku.
Načítá se.
 • Dagmar Plamperová

  (1982) studovala bohemistiku a rusistiku na FF UK v Praze. Nedostudovala. Živila se jako korektorka Lidových novin, deníku Metropolitní expres nebo jako redaktorka zaniklé zpravodajské stanice Z1. Dva roky pracovala v KFC. ...
  Profil

Souvisí

 • Moře nad každou střechu!
  Jen pulzem se opravy rahnoví!
  Mraky. Připlouvají bez kavyl a čidel
  Ale najdou se… kdo čekají

  Beletrie – Poezie
  Z čísla 5/2019
 • Ozvěny Beat Generation
  Věra Rosí, Olga Stehlíková

  Dvě básně o Allenu Ginsbergovi v Praze

  Je máj 65
  před studentskou maškarádou
  křepči Američan, který přiletěl z Moskvy, Varšavy a Krakova
  odkud nebyl vyhoštěn
  aby přiletěl do Prahy, odkud bude vyhoštěn

  Beletrie – Poezie
  Z čísla 5/2019
 • Simona Martínková-Racková

  Piš o vílách

  Otevřené kupé už není
  kupé, oproti tomu velká dcera
  je pořád dcera, a každý vůz může být lůžkový

  Beletrie – Poezie
  revue Ravt 4/2019