Juvenilie
Petr Placák

Musíme hodně číst

Beletrie – Poezie
revue Ravt 4/2022

Musíme hodně číst

Karlu Mayovi
Za celou dobu
co jsem chodil do školy
neslyšel jsem tam ani jednou
slova jako láska, přátelství,
pravda, čest.
A tak jsem se ptal lidí
ale hlavně jsem hodně čet
zvláště Karla Maye
abych o tom něco věděl.

 

Bílá košile
V koutku oka se míhaly
rozličné stíny
zhluboka jsem dýchal
krajina zesvětlala
vzhlédl jsem
k okraji mraku
se blížil obrys měsíce
vyplul ven v plné síle
vstaly mi vlasy
v hlavě se mi usadila
diskotéková melodie
blížilo se ráno
stavil jsem se u rodičů
udělali mi snídani

 

To bylo tenkrát
To bylo tehdy
v tom běsnym roce
kdy jsem k narozeninám
dostal futrál na příbory
do žrádelny ve fabrice

 

Asi nemám duši
Všichni ti, kteří
mě měli rádi
chtěli zase na oplátku
abych je měl rád
copak s tebou opravdu, ty prase
nic nepohne!

Ano, hodně jsem plakal
hlavně v kině a při četbě
tzv. brakové literatury

 

Večer na Hradě
Když jsem šel
přes Karlův most
troubili jeleni
od Královského letohrádku

se štěkotem psí smečky
se vzduchem nesl
břeskný hlahol
loveckých trub
a do toho se mísily
vyděšené hlasy
z Vltavy vzlétnuvších
divokých kachen

 

Uch, uch, uch
Ve stojaté vodě
našich dnů
probíráš se tím
hloupým neřádem
a snažíš se něco
vykřesat
oživit…

Marně se probíráš
tím mazlavým neřádem
tužka jezdí po papíře
uch, uch, uch

 

Roztrhaný čas
Ve větru praská dřevěný les
brodíš se nažloutlým sněhem
mrtví ptáci zpívají
ve zvláštní, podivuhodné krajině
začínáš mít radost

Ve větru praská dřevěný les
nažloutlým sněhem se brodíš
zpívají mrtví ptáci
v podivuhodné krajině
radost mít začínáš

(básně z let 1979–1982, 15 až 18 let)

Chviličku.
Načítá se.
 • Petr Placák

  (Praha, 1964) historik, spisovatel, publicista. Před listopadem 1989, kdy pracoval jako uklízeč, topič, čerpač nebo lesní dělník, publikoval v samizdatu či exilových časopisech. V 90. letech vystudoval historii na FF UK. Působil ...
  Profil

Souvisí

 • 07_poezie

  Kněz zavolal vrchní sestru, ta jí vyrvala prsty
  z knězova předloktí a pohřbila ji ve svých prsou.
  Děsivá síla, pomyslel si farář a pro jednou byl rád
  za svůj celibát. Vrátil se, až když ze zpovědnice
  zavlál bílý čepec. Už spí.

  Beletrie – Poezie
  Z čísla 7/2022
 • Bernardeta Babáková

  cibule má bílé tělo

  síťka pomerančů krabička cigaret něžný stále
  ještě chlapecký hlas
  mluví do ohně
  plive do popela
  zaříkává plameny
  mezi prsty tře divokou šalvěj

  Beletrie – Poezie
  Z čísla 7/2022
 • Antologie
  Julia Podlubnova, Xenia Kalaitzidou, Alexej Porvin, Andrej Sen-Senkov, Maria Galina, Oľga Pereděro, Stanislav Běľskij, Maša Lobanova

  Je čas mluvit o stařičké Ukrajince, která hostila ruské vojáky čerstvými slunečnicovými semínky

  Představil jsem si, co mé přátele asi čeká, až budou muset v těchto těžkých podmínkách žít – v odcizení od většinové ruské společnosti zmasírované propagandou, s čím dál silnější hrozbou postihu, a zároveň v izolaci od světa, který Rusko zablokoval, kde to jen šlo. Jak se asi cítí lidé, kteří byli uvrženi do hluboké jámy?

  Beletrie – Poezie
  Z čísla 7/2022
 • Vzadu v tmavém čínském krámku
  v krabici z dřevěných latěk,
  se slámou na podlaze,
  rýže rozsypaná z opřených pytlů,
  za vyděšenými papoušky v pevné
  kleci

  Beletrie – Poezie
  Z čísla 6/2022