logo_freeallwords
Rozhovor s Aliaksandrou Dvaretskayou

#FreeAllWords chce být mostem i místem setkání

Ptá se Jitka Bret Srbová

Aliaksandra Dvaretskaya je Project Assistant projektu #FreeAllWords. Rozhovor o smyslu a ambicích tohoto evropského projektu, který vrací hlas autorkám a autorům ze zemí, kde je svoboda slova omezena nebo zcela potlačena, jsme vedly písemně v angličtině.

Rozhovory – Rozhovor
revue Ravt 9/2022

Projekt #FreeAllWords byl spuštěn v roce 2021 s cílem podpořit autory, jejichž svoboda vyjádření byla významně omezena válkou nebo autoritářskými režimy. Kolik autorů projekt v současné chvíli představuje? Z jakých zemí pocházejí?
Projekt #FreeAllWords, za který stojí evropská spisovatelská organizace European Writers’ Council, má sloužit jako podpora ukrajinských a běloruských spisovatelů, kteří v případě Ukrajiny pokračují v tvůrčí práci během ruské agrese na svém území a v případě Běloruska jsou vystaveni brutálnímu potlačení svobody slova a sebevyjádření běloruskou státní mocí. První příspěvky jsme začali přijímat v polovině července letošního roku.
V současnosti představujeme dvanáct autorek a autorů z Běloruska a Ukrajiny. Jsou mezi nimi běloruská novinářka a politická vězeňkyně Kaciaryna Andrejeva, běloruský politický vězeň Anatol Khinevich, běloruský básník Barys Piatrovich, ukrajinské básnířky Natalia Belchenko a Nadiya Havryliuk a řada dalších.

V projektu je také zapojeno dvacet jedna překladatelek a překladatelů z Velké Británie, Španělska, Rumunska, Francie, Finska, Německa, Maďarska, Dánska a Litvy.

Co je podle vás na celém projektu to nejdůležitější?
Doufáme, že #FreeAllWords umožní autorům, kteří se ocitají v těch nejsložitějších životních situacích, aby byli slyšet všude tam, kde se o válce, okupaci a diktatuře zatím mnoho neví, a také, že projekt bude sloužit jako most svobody slova, demokracie a porozumění mezi autory, kulturami, národy a jazyky.

Jakou má projekt ambici? V této chvíli, pokud se nemýlím, jde o online platformu. Máte v plánu autory propagovat i prostřednictvím živých akcí nebo v tištěné podobě?
Všechny přeložené práce budou publikovány na webu https://freeallwords.org. Zamýšlíme shromáždit přibližně sto prací – prózy, esejů, rozhovorů i poezie – v překladech do evropských jazyků, přičemž žádný jazyk nebude upřednostňován.
Máme také v plánu publikovat překlady v tisku i jinde ve spolupráci s neziskovými organizacemi v zemích, do jejichž jazyků budeme mít texty přeložené. Náš projekt jsme také v říjnu představili na Knižním veletrhu ve Frankfurtu.

Máte zájem také o překladatele do češtiny? Pokud ano, mají splňovat nějaké konkrétní požadavky nebo uvítáte každého?
O překladatele do češtiny máme samozřejmě zájem a rádi je do projektu zapojíme. Stačí poslat email na adresu contact@freeallwords.org s označením „translator“ v předmětu emailu, připojit krátký životopis, fotografii s uvedením kreditu fotografa, seznam dosud přeložených děl a odkaz na vlastní webové stránky nebo profil na webu organizace, která sdružuje české překladatele. Poté budou zařazeni jako oficiální překladatelé do projektu mezi ostatní.

Věřím, že se vám ozvou. Děkuji za rozhovor.

 

Přeložila Jitka N. Srbová.

Chviličku.
Načítá se.
  • Jitka Bret Srbová

    (1976, Praha), je básnířka, textařka, literární publicistka. Vydala básnické sbírky Někdo se loudá po psím (Dauphin, 2011), Světlo vprostřed těla (Dauphin, 2013), Les (Dauphin, 2016) a Svět: (Dauphin, 2019). Její básně ...
    Profil

Souvisí