Ravt102023_Editorial_JBS
Jitka Bret Srbová

Běda!

Drobná publicistika – Slovo
revue Ravt 10/2023

Běda, poslední Ravt! Poslední znaky vyslané do rozbouřených vod kyberprostoru na tomto nonkonformním plavidle. Jak nezaplakat? Jak neprožívat chmuru vykořenění? Nuže, tryskejte o závod, slzy! Aspoň nebudeme cestou dřít o kameny. Alternativně mělčiny sentimentu přeskočíme prací, například na tématu čísla, jímž jest pathos. Jako obvykle je to široširá voda, kterou samozřejmě nemůžeme přeplout na jeden zátah. Ale vy už jste zvyklí: v Ravtu provádíme drobná zkoumání, a hlavně se vás rádi ptáme, co si myslíte vy.

Čím je pro vás dnes pathos v literatuře? Ostatně, pathos nebo patos? Nejen názor, ani zápis není v čísle sjednocen. Dovolím si osobní výklad: pathos je plně rozvinutý, nebojí se svých hlubokomořských příkopů, vrací se k původním významům (viz řecké pathein) a elegantně obepluje moderní pejorativní výklad. Patos je poněkud provinilejší, cestou si navíc loknul kalné kritiky. Není si jist, zda smí obtěžovat. Častěji je vlídně přijat v soukromí, osobně. Svá tvrzení zde poněkud opírám o výklad pojmu pathos v Ottovi – viz jeden z příspěvků tohoto čísla.

Objevitelskou plavbu do současného vnímání pathosu/patosu v čísle provádí anketa, která je zajímavě nejednotná, ale přece jen se zdá, že tento náhodou (přesněji: ochotou odpovídat) sestavený literární poradní sbor, by manifest proti patosu v literatuře nepodepsal. Děkujeme za všechna výtečná anketní zamyšlení, jež nám zaslali: Vilém Ďoubal, Milan Hrabal, Kino Peklo, Pavel Kotrla, Štěpán Kučera, Ondřej Lipár, Milan Ohnisko, Markéta Pilátová, Martin Poch, Tereza Semotamová, Yveta Shanfeldová, Martin Skýpala, Martin Šinkovský, Karel Škrabal, Marek Timko a Pavel Zajíc.

Pomyslnou cenu za nejodvážnější čin čísla získává Jiří Koten, který do ankety nepřispěl, ale byl ochoten přiřadit k tématu své básně. Je důležité vidět, jak se prakticky (možná spíš: akutně) píše to, o čem tu přemýšlíme.

Povzbuzeni anketou i poezií můžeme teď klidně bědovat. Zamženě vzpomínat. Se zdviženým obočím konstatovat. A tak. Ku množnému číslu se zde uchyluji nejen, abych se za ním plaše skryla, ale především proto, že tady si vskutku nevystačím sama. Koncept Ravtu, jeho vznik a silné stránky připomíná v rozhovoru čísla první a hlavní editorka tohoto literárního plavidla, Olga Stehlíková.

A já jako naopak poslední editorka chci na tomto místě poděkovat redakci Tvaru v čele se šéfredaktorem, Adamem Borzičem, za podporu a velikou tvůrčí svobodu, se kterou jsme mohli připravovat jednotlivá čísla. Díky patří i kolegovi editorovi, Ladislavu Zedníkovi, kterého jsem v roce 2020 vystřídala. Pokud jste minuli jeho číslo 19/2019, věnované environmentální poezii, ráda vám ho připomínám. Pořád je to zajímavé čtení.

Za podporu provozu Ravtu děkujeme Státnímu fondu kultury a samozřejmě vám, kteří jste Ravt četli, anebo do něj i sami přispívali. Budeme rádi, když archív tohoto periodika, který zůstane k dispozici i na novém webu Tvaru, občas navštívíte. Literatura přece není omezena časem, přinejmenším tedy ne ta krásná.

Dobrý advent a dobré čtení. Ach!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chviličku.
Načítá se.
 • Jitka Bret Srbová

  (1976, Praha), je básnířka, textařka, literární publicistka. Vydala básnické sbírky Někdo se loudá po psím (Dauphin, 2011), Světlo vprostřed těla (Dauphin, 2013), Les (Dauphin, 2016) a Svět: (Dauphin, 2019). Její básně ...
  Profil

Souvisí

 • Václav Kahuda
  Anketa s Ivanem Wernischem, Darinou Alster, Martinem Reinerem, Michalem Šandou, Radimem Kopáčem, Sabrinou Karasovou, Ondřejem Lipárem, Jitkou Bret Srbovou, Michalem Škrabalem, Ivanou Myškovou, Janem Nejedlým, Josefem Strakou, Dorou Kaprálovou, Patrikem Linhartem a Wandou Heinrichovou

  Hraniční vodopád slov, ponorná řeka, báseň bez bázně, opus magnum, politika nechutných vnitřností

  Ptá se Milan Ohnisko

  Ve dvoře venčil jezevčíka spořádaný občan. „Kahudóóó!“ zařvala jsem radostně, on se však zděšeně rozhlédl a přiložil ukazovák na ústa. Zde, v domě U Vody, byl tento démony zmítaný titán české literatury, košatý vypravěč a neuvěřitelně sečtělý, až geniální vizionář, kterého občas olízne i jízlivý jazyk paranoie, za obyčejného Petra Kratochvíla.

  Rozhovory – Anketa
  Z čísla 17/2023
 • Ravt08_23_PoctaFra_02
  Pocta Kavárně a knihkupectví Fra
  Jitka Bret Srbová

  Díky, Fra

  Drobná publicistika – Slovo
  revue Ravt 8/2023