Čtení
Ostrava – Dům umění Ostrava
Simona Racková

Básnířka Simona Racková v Domě umění v Ostravě

Šestnáctého září se v Domě umění v Ostravě od pěti hodin odpoledne odehraje čtení a zároveň uvedení nové básnické sbírky Noční převádění mláďat básnířky Simony Rackové.

Simona Racková (na snímku fotografky Markéty Maki Pištěkové) v nové knize ustálila svůj svébytný osobní styl a způsob vyjádření, rozvinula své básnické uchopování toho, co vnímá, cítí i žije. Jak napsal redaktor knihy Jan Štolba:

Její verše působí suverénně, obsahově i jazykově vyzrále, básnířka si vyvinula vlastní básnický ‚jazyk‘, jímž s přehledem komunikuje směrem vně i dovnitř. Poetiku sbírky tvoří amalgám smyslového a imaginativního, introspektivního a retrospektivního, takzvaně všedního, ale i toho, co činí každodennost nevšední. Žádný z těchto prvků nepřevládá; jednotlivé rysy se volně prorůstají, jedna faceta obohacuje druhou a jen postupně, přitom přesvědčivě, z této básnické tkáně vyvstávají básnířčina zásadní témata – děti, rodina, reminiscence na magii dětství i reflexe současného životního zrání, rozkoš a vzácnost všedních chvil, jež setrvale balancují na hraně běžnosti i skryté neuchopitelnosti a neokázalé zázračnosti.

Zobrazit mapu
Chviličku.
Načítá se.
Chviličku.
Načítá se.
  • Simona Racková

    (1976), básnířka, editorka, publicistka. Vystudovala český jazyk a literaturu na FF UK; doktorát tamtéž nedokončila. Od roku 2013 vede recenzní rubriku Tvaru. Byla editorkou ročenky Sto nejlepších českých básní 2012 ...
    Profil

Souvisí