Přednáška
Praha – Pražský literární dům
Ilse Nagelschmidtová, Pavel Janoušek

Rok 1989/90 v české a německé literatuře

Přednáška.

Ilse Nagelschmidtová z Lipské univerzity se na téma zaměří v přednášce s titulem Ostdeutsche Literatur nach 1989. Grenzen und Grenzerfahrungen (Východoněmecká literatura po roce 1989. Hranice a přeshraniční zkušenosti). Přelomovým událostem roku 1989/90 v zrcadle české literatury se bude věnovat Pavel Janoušek (ÚČL AV). Večer se uskuteční v českém a německém jazyce a bude tlumočen.

Zobrazit mapu
Chviličku.
Načítá se.
Chviličku.
Načítá se.

Souvisí