Diskuse
Praha – Knihovna Václava Havla
Daniela Iwashita, Vít Penkala, Václav Jamek

Ztraceni v překladu V.

Debata.

Další z kulatých stolů pořádaných ve spolupráci Knihovny Václava Havla s Obcí překladatelů, tentokrát na téma: Vliv angličtiny v češtině: kde končí obohacení a začíná zaneřádění?

Diskuse v Knihovně Václava Havla se zaměří na přejímání jazykových prvků z angličtiny – nejde už jen o slova, ale často i o prvky gramatické. Bude zvažovat přínos tohoto vlivu, ale také jeho invazní až parazitickou podobu, ve snaze alespoň přibližně určit hranici, za níž se z obohacení stává zaneřádění mateřského jazyka. V neposlední řadě se budeme zamýšlet i nad tím, co s anglicismy v literárních textech, a tedy i v překladech.

Hosté: Daniela Iwashita (bohemistka a recenzentka z Ústavu pro českou literaturu AV ČR) a Vít Penkala (anglista a redaktor nakladatelství Argo). Večer moderuje Václav Jamek.

Zobrazit mapu
Chviličku.
Načítá se.
Chviličku.
Načítá se.

Souvisí