Přednáška, Seminář
Praha – Knihovna Václava Havla
Ivan Chvatík, Jaromír Kučera, Jiří Michálek, Markéta Bendová, Martin Palouš, Miroslav Petříček

Jan Patočka: Filosofie a čin

Seminář k dvojímu výročí Jana Patočky.

Jan Patočka zahajoval svůj soukromý seminář „Platón a Evropa“ na podzim 1973. Filosofii charakterizoval jako vnitřní jednání.

„Situace člověka“,

řekl svým pražským žákům, kteří se v atmosféře vrcholící normalizace sešli v jednom pražském bytě,

„se mění, když si ji uvědomíme. Situace je úplně jiná podle toho, zda lidé, kteří jsou v situace nouze, se vzdávají, anebo nevzdávají.“

Na semináři k připomínce 40. výročí úmrtí a 110. výročí narození Jana Patočky, jednoho z prvních mluvčích Charty 77, budou hovořit ti, kdo byli tenkrát u toho: Ivan Chvatík, vedoucí Archivu Jana Patočky; Miroslav Petříček, profesor filozofie UK; Jaromír Kučera, učitel filozofie na VŠCHT; Jiří Michálek, učitel filozofie na Přírodovědecké fakultě UK. Dále vystoupí Markéta Bendová, doktorandka na Ústavu filozofie a religionistiky FF UK. Úvodní slovo pronese a moderátorem následné diskuse bude Martin Palouš, ředitel Programu Václava Havla pro lidská práva a diplomacii na Floridské mezinárodní univerzitě.

Zobrazit mapu
Chviličku.
Načítá se.
Chviličku.
Načítá se.
  • Miroslav Petříček

    (1951) je český filosof. Byl výrazně ovlivněn Janem Patočkou, věnuje se mj. kontextům současného výtvarného umění a kromě vlastních studií uvádí jako překladatel do českého prostředí zejména francouzské a německé ...
    Profil

Souvisí