Tomáš Dvořák a kol.

Temporalita (nových) médií

Reflektuje Mort
Recenze a reflexe – Horké párky
Z čísla 13/2017
Chviličku.
Načítá se.

Souvisí

Dvakrát měsíčně info o nových číslech Tvaru a literárních akcích. Občas něco navíc.