Jaroslav Foglar, Tisková zpráva
Vendula Ježková

V bytě Jaroslava Foglara budou překladatelé české literatury (5. 9. 2018 Praha)

Drobná publicistika – Slovo
9. 9. 2018

Jak co nejlépe předat odkaz Jaroslava Foglara dalším generacím? Tuto otázku si kladla Nadace Jaroslava Foglara, a proto od letošního podzimu otevírá pro překladatele z češtiny, zahraniční bohemisty a spisovatele ve spolupráci s Českým literárním centrem, sekcí Moravské zemské knihovny, žižkovský byt po nejznámějším českém spisovateli pro děti a mládež.

Byt Jaroslava Foglara prošel první fází rekonstrukce a již během tohoto podzimu zde budou pracovat překladatelky z Japonska, Makedonie, Bulharska, Ukrajiny a překladatel z Itálie. Sonja Stojmenska-Elzeser z Univerzity v makedonském Skopje přeloží Umělohmotný třípokoj Petry Hůlové, Radost Železarova z bulharské Univerzity v Sofii román Petry Soukupové Pod sněhem, Sofia Cheliak z Ukrajiny texty Petry Procházkové a italský překladatel a bohemista Giuseppe Dierna bude připravovat monografii o Bohumilu Hrabalovi.

Rezidenční programy Českého literárního centra, které byly zahájeny v loňském roce, se těší kontinuálnímu zájmu zahraničních překladatelů a přispívají podstatnou měrou ke kulturní reprezentaci ČR v oblasti literatury v zahraničí,

říká Ondřej Buddeus, vedoucí Českého literárního centra.

Dlouho jsme přemýšleli, co s bytem Jaroslava Foglara dál a nakonec jsme si řekli, že nejlépe tu foglarovskou myšlenku a poselství jeho díla ponese, když ten byt přeměníme na spisovatelskou – překladatelskou rezidenci. Jsme rádi, že budeme moci přispět k šíření české literatury do zahraničí,

sdělil Tomáš Šídlo ze Skautské nadace Jaroslava Foglara.

Rezidence Českého literárního centra v bytě po Jaroslavu Foglarovi budou probíhat v letošním roce od září do listopadu. Spolupráce obou organizací bude pokračovat i v roce 2019.

Kontakt: Vendula Ježková, PR

Mail: pr@czechlit.cz, Telefon: 732 454 943

České literární centrum

České literární centrum (ČLC) bylo zřízeno Moravskou zemskou knihovnou v Brně z pověření Ministerstva kultury ČR. Má za cíl soustavnou a systematickou propagaci české literatury a knižní kultury, jeho úkolem je spojovat jednotlivé aktivity a instituce literární kultury, zviditelňovat českou literaturu a knižní kulturu v zahraničí i u nás, pomáhat rozvíjet a naplňovat její funkci nositele společně sdílených hodnot a témat v národním i mezinárodním kontextu. Funguje od ledna 2017.

www.czechlit.cz

Skautská nadace Jaroslava Foglara

Posláním Skautské nadace Jaroslava Foglara je podpora mimoškolní výchovy a vzdělávání dětí a mládeže v duchu skautských ideálů. Nadace byla založena v roce 2002 a od svého počátku podporuje činnost skautských organizací a skupin. Přispívá zejména na nákup a opravy skautských kluboven, tábořišť a jiných nemovitostí. Svoji činnost nadace financuje z darů osob i firem. Zvláštním a hluboce ceněným zdrojem prostředků jsou dědictví ze závětí odcházejících skautů. Nejznámější z nich je dědictví po skautském vůdci a spisovateli Jaroslavu Foglarovi.

www.skautskanadace.cz

Chviličku.
Načítá se.

Souvisí