01_-_IMG_1737
Tisková zpráva, Vyhlášení výsledků
red

Skrytá paměť Moravy zná své vítěze

Vyhlášení výsledků soutěže Skrytá paměť Moravy.

Reportáže – Literární život
20. 6. 2018

Celostátní literární soutěž pro mládež Skrytá paměť Moravy zná vítěze letošního XII. ročníku. Slavnostní vyhlášení výsledků spojené s předáním cen hostilo 15. června 2018 Slovanské hradiště v Mikulčicích. V I. kategorii (12-15 let) si keramickou sošku pro vítěze odvezla Lenka Kolomazníková do Náramče, vítězkou II. kategorie (16-19 let) se stala Kristýna Dostálová, studentka Gymnázia tř. Kpt. Jaroše v Brně. 

Soutěžící, jejich rodiče, pedagogové a kamarádi se spolu s organizátory a porotci setkali v prostorách národní kulturní památky, spravované Masarykovým muzeem v Hodoníně. Ceny a finanční odměny vítězům předali reprezentanti Jihomoravského kraje – vedoucí Odboru kultury a památkové péče Petr Fedor a předsedkyně Komise pro kulturu a památkovou péče Ing.arch. Petra Matoušková, spolu s ředitelem Muzea Brněnska Antonínem Rečkem a ředitelkou Masarykova muzea v Hodoníně Irenou Chovančíkovou.

Stříbrné místo v první kategorii obsadila Klára Pejchlová z Velkých Pavlovic před bronzovou Dorotou Kudělkovou z Metylovic. V první kategorii obdržely čestné uznání Natálie Tihelková a Valentýna Lipovská. V těsném závěsu za vítězkou starší kategorie se umístil Martin Modrý z Bílovic nad Svitavou, třetí skončila ve druhé kategorii Karolína Levíčková z Letonic. Čestné uznání ve druhé kategorii patří Elišce Slámové a Alexandře Náplavové.

Století to letí – tak znělo téma, které letos zpracovali soutěžící do podoby svých prozaických textů a povídek. Porota v čele s novinářkou Olgou Jeřábkovou vybírala ze 110 příspěvků, jež do Památníku písemnictví na Moravě doputovaly z osmi krajů České republiky.

Oceněné texty zájemci naleznou na internetové adrese www.muzeumbrnenska.cz, kde organizátoři zveřejňují výsledky všech dosavadních ročníků Skryté paměti Moravy. Publikovány budou rovněž jako samostatná literární příloha Sborníku Muzea Brněnska, který vyjde na podzim letošního roku.

 

SOUTĚŽ: Skrytá paměť Moravy – XII. ročník

TÉMA XI. ROČNÍKU: Století to letí

VYHLAŠOVATEL: Jihomoravský kraj

ORGANIZACE SOUTĚŽE: Muzeum Brněnska, příspěvková organizace, pobočka Památník písemnictví na Moravě, Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace, pobočka Slovanské hradiště v Mikulčicích, NKP

VYHLÁŠENÍ XII. ROČNÍKU: 24. října 2017

DATUM UZÁVĚRKY: 31. března 2018

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE: 15. června 2018, od 15 hodin, areál Slovanského

hradiště v Mikulčicích, NKP.

KONTAKT: Památník písemnictví na Moravě, Rajhrad, Mgr. Miroslava Šudomová, e- mail: m.sudomova@muzeumbrnenska.cz, tel.: 547 229 932

Muzeum Brněnska, příspěvková organizace

Památník písemnictví na Moravě

Chviličku.
Načítá se.

Souvisí