Knihovny, Soutěž, Tisková zpráva, Vyhlášení výsledků
Andrea Miranda

Biblioweb 2018

Vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší web knihovny.

Drobná publicistika – Slovo
10. 4. 2018

19. ročník soutěže o nejlepší internetové stránky českých knihoven

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) zorganizoval pod záštitou Asociace krajů České republiky již devatenáctý ročník BIBLIOWEBu, soutěže o nejlepší webovou prezentaci knihovny.

Jednoznačným vítězem soutěže se stala Městská knihovna Bílovec se ziskem 232,5 bodu. S menším odstupem a se ziskem stejného počtu 218,5 bodu se o 2. a 3. místo podělily Městská knihovna Valašské Meziříčí  a Krajská knihovna Vysočiny.

Cena za nejlepší bezbariérový web byla udělena stejně jako v loňském ročníku soutěže webu Městské knihovny Bílovec.

Slavnostní předání cen BIBLIOWEB 2018 se uskutečnilo 9. 4. 2018 na konferenci ISSS 2018 v Hradci Králové. Asociace krajů ČR věnuje vítězné knihovně v Bílovci částku 10 000.- Kč. Stejnou částku získává knihovna i od Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR.

Postup hodnocení

Ve dnech 12. 3. 2018 až 25. 3. 2018 vyhodnotila odborná porota ve složení Mgr. Andrea Miranda, Ph.D. (předsedkyně poroty), Mgr. Světlana Hrabinová z knihovny Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Ing. Pavel Cimbálník z Městské knihovny v Přerově a Ing. Jan Kaňka z Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně webové stránky 22 veřejných knihoven, které se přihlásily do letošního ročníku soutěže BIBLIOWEB.

Testování přístupnosti stránek pro handicapované uživatele provedl Mgr. Radek Pavlíček ze Střediska Teiresiás Masarykovy univerzity.

Hodnocení proběhlo dvoukolově. Sítem 1. kola, v němž se testovalo splnění základní úrovně přístupnosti, použitelnosti a vystavení online katalogu, prošlo všech 22 přihlášených knihoven.

Ve 2. kole bylo hodnoceno osm hlavních kritérií:

  • kvalita obsahu stránek (kontrola existence a dostupnosti základních kontaktních informací, nabídky a ceník služeb, provozní doba, aktuální informace z činnosti knihovny, existence on-line katalogu)
  • aktuálnost stránek (přítomnost indikátorů stáří, propagace aktuálních akcí, kontrola platnosti odkazů)
  • design stránek (grafické zpracování, navigace, dostupnost nabídek, jednotnost navigačních prvků aj.)
  • možnosti komunikace stránek s uživatelem (dostupnost kontaktních údajů, jazykové verze webu, online služby, kontaktní formuláře, informační maily, sociální sítě, podpora RSS apod.)
  • použitelnost webu (podpora responzivního designu, srozumitelné a jednoznačné odkazy, přítomnost klíčových informací přímo na webu, jednotný a srozumitelný vzhled hypertextových odkazů a další)
  • sympatie poroty (celkový dojem webové prezentace, netradiční nápady webových služeb)
  • kvalita písemné koncepce webu
  • přístupnost stránek pro handicapované uživatele.

Maximum bodů od jednoho hodnotitele bylo 69. Celkově tedy knihovna mohla získat až 276 bodů. Knihovny, jejichž zástupci byli zároveň členy hodnotící komise Bibliowebu nebo odborní konzultanti, nebyly těmito porotci hodnoceny a mohly získat pouze průměrné hodnoty ostatních porotců.

I s ohledem na letošní počet přihlášených knihoven byly vyhlášené pouze dvě vítězné kategorie – celkový vítěz s nejvyšším počtem bodů a nejlepší bezbariérový web. V první zmiňované kategorii se na prvních třech příčkách umístily tyto knihovny:

Na cenu za nejlepší bezbariérový web byl nominován ten soutěžní web, který nejlépe vyhověl heuristickému testu pravidel přístupnosti. Ta byla vybrána z českých Pravidel přístupnosti a doporučení WCAG 2.0 a zahrnovala stěžejní požadavky na přístupnost: vyhovující strukturování obsahu, dostatečný barevný kontrast a čitelnost, přístupnost z klávesnice či definování smysluplných textových popisků grafickým prvkům.

S požadavky na přístupnost se nejlépe vypořádali tvůrci webu webu Městské knihovny Bílovec, cena za nejlepší bezbariérový web v letošním ročníku soutěže Biblioweb proto – podobně jako loni – míří do Bílovce.

I letošní ročník potvrdil, že kvalita webových stránek knihoven rok od roku vzrůstá, čímž se naplňuje jeden z hlavních cílů soutěže Biblioweb.

Kontakt:

Mgr. Andrea Miranda, Ph.D.

9. 4. 2018

Chviličku.
Načítá se.

Souvisí