Psí víno, Tisková zpráva
Ondřej Škrabal, Olga Pek

Časopis pro současnou poezii Psí víno končí v tištěné podobě

Stávající redakce časopisu pro současnou poezii Psí víno ukončuje vydávání tištěného čtvrtletníku.

Drobná publicistika – Slovo
1. 8. 2018

Stávající redakce časopisu pro současnou poezii Psí víno ukončuje vydávání tištěného čtvrtletníku. Číslem 81 se s redakcí na podzim rozloučí dosavadní šéfredaktorka Olga Pek, na novém on-line modelu fungování budou pracovat spisovatel a divadelní režisér Ondřej Škrabal a básník a nakladatel Luboš Svoboda. Psí víno se v posledních letech soustředilo na publikování nových a nekanonických domácích i zahraničních textů a jejich reflexi v širších kulturních souvislostech. Na domácí scénu uvádělo tendence v anglosaské, skandinávské i východoevropské poezii a představovalo soudobé hraniční žánry jako digitální literatura, uncreative writing nebo text art.

Vedení tištěného literárního časopisu v takové šíři záběru, jakou v posledních letech Psí víno mělo, je ve volném čase nemožné. Nic jiného ale podmínky českého literárního provozu nedovolují,

říká končící šéfredaktorka Olga Pek a dodává:

Mám radost, že Luboš a Ondřej projevili chuť hledat pro Psí víno novou cestu.

Poslední tištěné číslo s pořadovým číslem 81 je záměrně věnované výhledu do budoucnosti a snaží se nastínit možný kontext fungování fiktivního tištěného časopisu v budoucnu. Čtenáři se mohou těšit na příspěvky od autorů jako jsou Bára Baronová, SdCh, Richard Kitta, Petr Borkovec, Karel Kouba, Ivana Rybanská a dalších. Křest čísla včetně (tentokrát esejistické) přílohy na podzim doprovodí i večírek.

Odcházející šéfredaktorka děkuje všem, kdo se na chodu PV v posledních letech podíleli svým časem a prací.

Bez čtenářů, autorů, ilustrátorů, všech, kdo prošli redakcí, dobrovolníků a externích spolupracovníků, jako jsou grafici, překladatelé a korektoři, by Psí víno nikdy nemohlo existovat a hlavně by ani nemělo smysl.

Časopis svým působením ovlivnili redaktoři Ondřej Buddeus, Marie Feryna, Terezia Klasová, Jana Sieberová, Alžběta Stančáková a Daniel Vadas. Členy redakčního okruhu byli Luboš Svoboda, Olga Stehlíková, Vlado Šimek, Jonáš Thál, Ondřej Zajac nebo Dominik Želinský. O grafický design se v posledních letech staral Štěpán Marko, oceněný v soutěži Nejkrásnější česká kniha 2016.

Psí víno v roce 1997 ve Zlíně založil Jaroslav Kovanda, v roce 2006 jej přesunul do Prahy a pět let řídil Petr Štengl. V roce 2012 převzal a koncept PV pod heslem “jakýkoli daný stav nutí ke zvýšené pozornosti” přetvořil Ondřej Buddeus, v jehož směřování postupně pokračovali šéfredaktoři Ondřej Hanus a Olga Pek. Od konce roku 2017 bylo PV vedeno dosavadní šéfredaktorkou Olgou Pek a Ondřejem Škrabalem. Psí víno vychází s podporou Ministerstva kultury ČR a Státního fondu kultury. Archiv minulých čísel PV je volně dostupný ke stažení na adrese: http://www.psivino.cz.

Chviličku.
Načítá se.
  • Olga Pek

    (1987), básnířka, redaktorka časopisu Psí víno a bývalá ředitelka festivalu poezie Prague Microfestival. Její texty vyšly v překladu a objevily se v ročence Nejlepší české básně. Organizuje, rediguje, překládá. Literární ...
    Profil
  • Ondřej Škrabal

    divadelní režisér a spisovatel a příležitostný překladatel. Externě pracuje pro ČRo Vltava, píše divadelní a literární kritiky do A2, Divadelních novin a kulturního měsíčníku Kapitál. Je vítězem Ceny Maxe Broda. ...
    Profil

Souvisí