Radovan Jursa

Ornitologická poznámka

Esejistika – Pádlo
revue Ravt 1/2022

Důvěra v budoucnost slábne a spolu s ní cena slova, které je nezpochybnitelné v čase. Ale šance přetrvat je stále podmíněna pracovitostí a talentem. Odolnost vůči korozi předpokládá ignoraci módy. Být originální znamená být původní. Být co nejhlouběji zakořeněn v sobě samém. Nezaměnitelná chuť vína je dána schopností vinné révy prorůstat svými kořeny do neuvěřitelné hloubky. Originalita nás odkazuje k prameni a kvalitu vody ve studánce neposuzujeme podle příchuti, ale podle její čistoty. Kontaminace není žádoucí. Musím pramenit v bezpečné hloubce, abych se chránil před dešťovými splašky. Toužím po umění, kterému se mohu vystavit v tichu a obnažení. Mám žízeň a chci pít něco bez pachuti. Ten, kdo pije, se současně zrcadlí na hladině.
            Být a jevit se. Všechno živé exhibuje a pud jevit se platí i pro básníka. I pro něj platí, že být viděn a dojít uznání není pokušení, ale přirozený nárok. Ovšem očekávat tuto službu od poezie je frustrující a neschůdná cesta, která pokouší ke zkratce. Ale pastýř přece není od toho, aby bral něco zkratkou. Pastýř má hůl a básník je pastýř strachů, stará se, dává svým ovcím jména. A já? Svírám hůl? Mám ambici být hlasem volajícího na poušti, nebo se ztratit v davu? Prahnu po absolutnu, nebo se rozplynout v sebeprezentaci a honbě za lajky?
            Zdědili jsme jazykový prostor neomezený jako nebe. Lidská řeč je kompenzace za skutečná křídla. Usilovně mávám, máchám rukama jako šílenec a v duchu cituji Halase. Střemhlavý pád sokola, jeho sebevražedná rychlost, a přesto dokonalé uchopení slova. Nebo rorýsi, kteří se páří během letu, častěji pak nějaký dravec uloví drobného pěvce. Ale žádný letící pták nenosí na hřbetu jiného letce, jako se na zádech vozí kuňky nebo ropuchy. Přesně tady končí primární text a začíná kvákání.
            Básník, který vzal původní báseň a dokázal v ní změnit jediné slovo, takový byl ve staré Číně považován za toho nejlepšího. Básník nepochází z žab, ale z ptáků. Proto je dialog mezi literárními díly stejně podstatný jako křídla samotná, znamená totiž hejno, které se pokouší přeletět nad smrtí.

Chviličku.
Načítá se.
  • Radovan Jursa

    Narodil se ve Frýdku-Místku, vyrostl na Valašsku, vystudoval v Olomouci. Pracuje v Ostravě. V práci se věnuje kardiochirurgii a transplantační chirurgii, doma sochařství a literatuře. Vydal básnické sbírky Pianissimo, Mezi ...
    Profil

Souvisí