Olga Stehlíková

Pádlem do literárních přikázání

Ačkoli období předlistopadových represí, jak jsme doufali, skončilo, je česká literatura stále předmětem nejrůznějších zákazů, pravidel, tabu a velkých nezpochybnitelných pravd.

Esejistika – Pádlo
revue Ravt 8/2016

Ačkoli období předlistopadových represí, jak jsme doufali, skončilo, je česká literatura stále předmětem nejrůznějších zákazů, pravidel, tabu a velkých nezpochybnitelných pravd. Stejně jako tehdy – mají podobu povětšinou nepsanou, ba nejsou ani orálním folklorem, přesto je jejich dodržování samozřejmé, jako by je snad diktovala a jejich překračování tvrdě pokutovala Literatura Sama. Nemám na mysli tepání formulačních nedostatků, odsudky bezuzdné myšlenkové akrobacie a výrazového tance ani zapovídání takových drobností, jako je redundance. Všechna ta „notoricky známý“, „hospitalizace v nemocnici“ nebo „avizování předem“ mi vadí neméně než vám. Od toho je tu ale škola, ukazovátko a jazykové příručky.

Neztotožníš

autora s vypravěčem

Lidské není přece nikdy literární, nebo? Slučovat formálního vypravěče či literární postavu s živoucím autorem a uvádět prvky autorovy biografie do souvislosti s jeho dílem se zakazuje, nehledě na to, jak očividné zrcadlení to může být, ani na to, že se tento postup leckdy jeví jako jediná možná a pravdivá cesta k náležité interpretaci.

Nenapíšeš

recenzi na kamarádovo dílko

Přísnému zákazu psát kritické reflexe o textech stvořených přítelem, kamarádem, známým je v českém literárním prostředí jednak téměř dočista nereálné vyhovět, jednak je možné, že právě vzájemná blízkost zúčastněných stran nabízí specifické porozumění dílu.

Soustavný kritický obdivovatel je největší štěstí, jakého se autorovi může dostat. Panuje smutný strach napsat o přítelově literárním díle negativní kritiku, a z něj tento zákaz vyvěrá mnohem spíše než z obavy, že by vzniklo „pochlebovačné medové blátíčko“.

Nesesmilníš

Rozhodně ne s cizáckým periodikem/nakladatelem/literárním druhem

Nutnost držet se exkluzivně jednoho časopisu či nakladatelství, aniž by byl autor vázán monopolní smlouvou, a povinnost být buď dobrým básníkem, nebo dobrým prozaikem (nikdy plnohodnotně obojím), má opodstatnění jen stěží. Zůstanu u časopisů: Jsou-li česká literární periodika vzájemně zaměnitelná a postojově invariantní, nemůže být pádným důvodem ani příslušnost k názorové skupině. Pro literární časopisy je naopak výhodné mít výjimečného pravidelného přispěvatele (či redaktora), jehož jménem se zaštítit je prestiž a jehož texty dodávají plátku výraz a tvář, to mi neuniklo. Nemáme jich ale míň než málo, takových periodik i kritických osobností, má-li toto přikázání platit? A proto: „Doma budeš“ čili „Ten ať radši píše prózu.“

Nezašustíš

Poezie musí být prožitá

Poezii nelze psát, ta se musí žít. To napsal zřejmě sám život. Básník nemá stejné právo na fikci jako prozaik, básnická fabulace je zakázána.

Mj., v této souvislosti vizte pro svalnatý paradox první zmíněné přikázání. Co je víc či méně „žité“, to posoudí obvodní lékař, příp. maminka.

Nepochválíš

Jedině zlá kritika je kritikou dobrou

Bez elegance krvavě urazíš a co nejohavněji setřeš, každý bod na kontě lze proměnit v uznání za kritickou nesmiřitelnost a absolutní bezúplatnost.

Nepomlčíš

…ač o problému málo víš a nebo si nic nemyslíš,

…budeš mít instantní názor na cokoli od politiky a ekonomie, přes sociologii a kulturologii, až po libovolně vyhraněnou gender problematiku. A nejen to, názor také vyjádříš, jakkoli ti to nejde. Nechceme hermeticky do sebe uzavřenou literaturu. Ty se budeš angažovat.

Nezaskáceluješ, nepoholanuješ si

Taky devadesátkových próziček už bylo dost

Bylo, ale jakmile bude zakazováno, odsuzováno a kritizováno plošně a absolutně, bude jich málo.

Nebudeš civilní

Vem si paruku, synťák nebo chrastítko, a hřímej

Dramaturgie a divadýlko jsou důležité náčinky proti posluchačské nudě, a pokud to neumíš, uvízl jsi… v devadesátkách. Rekvizity se navíc leckdy hodí jako plína na nekvalitní texty.

Nevyděláš

Řekla bych, že básník jí, vyměšuje, chodí po kšeftech a rád by získal právo na hypotéku a dovču jako kdokoli jiný, přičemž vyjímám kapitolku o tom, zda/jak si lze vydělat psaním poém. Nepřípadné zaměňování výlučného, „exkluzivního“ světa elitní poezie a jeho „práv“ s právy básníků budiž tímto přikázáním… živeno.

Všechna literární zvířata jsou si rovna

ale některá jsou si rovnější

 Proto vybrané literární prostředky, figury a tropy stojí na bedně, a jiné ne, jako by přestalo platit ponaučení, že záleží na způsobu a míře jejich využívání. Genitivní metafora, pointa, synekdocha a ironie jsou fuj, jamb je víc než trochej, metafora furt dobrý.


Je toto podání přepjaté a žurnalistické? Dost možná. Jenže třeba takové „neopíšeš“ či „nepokradeš autorství“ není ani zdaleka tak ortodoxní, jak vysoko je nadále hodnocena originalita, (nebo přinejmenším) původnost. Literární zlodějna je esteticky i eticky přijatelná žánrová věc, co bychom byli bez všech těch aluzí, citátů a variací, revivalů, remaků a coverů… Okopíroval Karel Poláček v Bylo nás pět Marka Twaina a jeho chlapecké hrdiny Toma a Huckleberryho i s celou sociální kritikou? A budeme to kdy chtít slyšet? Kolik má Mr. Bean českých dublérů? Je razítkem kvality literárně- vědné či -kritické práce náležité aplikování citační normy ISO690? Jsou nejednoznačnost, proměnlivost a diplomacie líbezné literátské rysy, patřící do party s náležitě „rozmytým koncem“ skutečně dobré povídky a hrou s čtenářským očekáváním, nebo jde jen o mimikry bezradnosti, přelétavosti a ustrašenosti? A kde chcete naschránět svůj kritický kapitál vy? Podle jakých matric hnětete větěte?

 

Chviličku.
Načítá se.
 • Olga Stehlíková

  (1977) vystudovala bohemistiku a lingvistiku na FFUK v Praze a publicistiku na VOŠP v Praze. Působí jako nakladatelská i časopisecká redaktorka, editorka a literární publicistka. Byla editorkou literární revue Pandora ...
  Profil

Souvisí

 • Rozhovor s Annou Bolavou

  Rychle a beze svědků

  Ptají se Olga Stehlíková a Simona Martínková-Racková

  Anna Bolavá loni po básnické prvotině Černý rok (2013) přišla také s debutem prozaickým, románem Do tmy (2015). Tento lyricko-naturalistický příběh Anny Bartákové (zase ty iniciály!), posedlé sběrem léčivých bylin, si získal značnou pozornost a přízeň kritiky, která předminulé úterý vyvrcholila oceněním Magnesia Litera v kategorii prózy. To jsme ovšem v době autorizace tohoto rozhovoru ještě netušili…

  Rozhovory – Rozhovor
  Z čísla 8/2016
 • Rozhovor s Ladislavem Zedníkem

  Popis se mi přestal jevit jako méněcenný

  Ptají se Olga Stehlíková a Simona Martínková-Racková

  Ladislav Zedník je vášnivý paleontolog, invenční básník a nově také zapálený fotograf a provozovatel interaktivního Triloparku. Sešly jsme se s ním u příležitosti nedávného vydání jeho třetí básnické sbírky Město jeden kámen, která vyšla v nakladatelství Dauphin společně se Simoninou třetí knihou poezie Tance. A ano, Láďa Zedník je náš kamarád, nevykáme mu.

  Rozhovory – Rozhovor
  Z čísla 5/2016
 • Kulturní politika
  Rozhovor se Zuzanou Jürgensovou

  Závidím Němcům jejich prezidenta a kancléřku

  Ptá se Olga Stehlíková

  Česká umělecká scéna je hodně uzavřená, vystačíme si sami. To vynikne ve srovnání s tím, jak aktivní jsou v navazování mezinárodní spolupráce třeba Poláci.

  Rozhovory – Rozhovor
  Z čísla 20/2015