Gareth Evans-Jones

Noční motýl

Beletrie – Poezie
revue Ravt 9/2023

Gwyfyn
Sŵn siffrwd sydd i’w glywed, fel cyfrinach yn crachu,
cyn iddo ddod i’r golwg, ei adenydd dan gysgod
wrth iddo godi, dringo’r gwydr am y golau
sy’n gwenu tu draw, yn goglais dan draed,
yn pefrio mewn llygaid,
fel coflaid gynnes gan un
ddoe.

Ond mae’r goflaid yn gwasgu, y gwres yn cynyddu,
yn egru ar groen, ac mae o’n taeru, mae o’n dyrnu
gerfydd y dalennau llwydion sydd â heddiw’n
sgwennu mân, mân wedi’i bylu gan yr haul.

Clyw’r tu ôl iddo, y synau’n suo hen baderau,
hen gredoau, hen eiriau sy’n bywiocau
gyda’r bloeddio o’i gwmpas.
Ond mae’i ddalennau’n chwipio, a’r gyfrinach yn lluwchio’n
llwyd ar y gwydr; dafnau’r haul yn ei fwytho tu draw
wrth iddo arafu, wrth i’r gyfrol gau ei chloriau,
ac yntau ildio; syrthio i’r gwres; glanio ar sil y ffenest.

Daw’r lleisiau’n nes, eu suon fel rhwygo tudalen fân,
ond yno, yn y gwydr,
mae’n ei weld, a’i lygaid yn daer o’r ochr draw,
wrth i’r goflaid gloffi,
o raid.

A dyna pryd mae’n teimlo’r awel tu ôl iddo:
mae drws yn gilagored; ar fin cau.

A’r gyfrinach, bellach, yn dywod ar sil ffenest.

 

Noční motýl
Je slyšet šustění, jako když se prozrazuje tajemství,
a pak se objeví, křídla má ve stínu,
když stoupá výš a leze ke světlu,
které se zpoza skla usmívá, šimrá jej pod nohama,
leskne se mu v očích
jako včerejší
vřelé objetí s kýmsi.

Ale to objetí stále víc svírá, horko sílí,
dráždí mu kůži a on naléhá a tluče křídly
šedých stránek, které jsou dnes plné
matných, mdlých písmen, vybledlých sluncem.

Za sebou slyší konejšivý kolovrátek starých modliteb,
starých věr, starých slov, která ožívají
s tím křikem kolem něj.
Ale stránky bičují a z tajemství se stává šedý povlak prachu,
kapičky slunce jej hladí zpoza skla,
zatímco se zklidňuje, kniha se zavírá,
a on to vzdává; padá do žáru; přistává na parapetu.

Hlasy se blíží, šelestí, jako když se trhá jemná stránka,
ale tam v okně,
jej vidí, jeho upřímné oči venku, hledící zpoza skla
zatímco objetí slábne,
z čiré nutnosti.

A tehdy ucítí, jak za ním dýchne průvan:
Dveře jsou pootevřené, už už se zavírají.

A tajemství je teď písek na parapetu.

 

Z autorova překladu do angličtiny přeložil Tomáš Míka.

 

 

Blodeuwedd
Fel pwytho addewid rhwng dau,
yn lliwgar mewn carthen lân;
dyna a deimlai
wrth sefyll yno, ger yr afon a’i chân
yn ffrydio’n fân.

Roedd y ddau wedi dewis, wrth gwrs; wedi dethol
a didol eu hedau brau wrth ei mwytho,
ei hystumio, ei brodio dan fodiau cras:

lliwiau’r llawr yn tonni’n fras ar hyd y garthen,
yn batrymau-blodau’r-deri,
yn bwythau’r banadl,
ac yn enfys o erwain
cywrain.

A dyma hi, wedi’i phwytho’n dynn
wrth garthen aur, ei llaw ynghudd
yn ei law yntau, wrth iddo gyffesu ei ddiolchiadau.

A dyma hi, yr addewid yn rym,
a diben i’w dyddiau yn lliwio
pob cam o’i blaen, nes y deuai’r ennyd,
yr eiliad y byddai’n esgyn
a melltith yn fendith fel sisial brwyn.

A bydd yr addewid yn torri
ond alaw’r afon yn dal i donni,
a hithau, yn ddraenen wen
ynghudd yn y gwyll,
bellach,
yn egino yn nyfnder
natur y nos.

 

Blodeuwedd*
Jako slib všitý mezi dva,
skvící se v plných barvách na režném plátně.
Tak si připadala,
když tam stála na břehu řeky a její píseň
překrásně plynula.

Ovšem, že si ti dva vyhlédli a vyvolili
svou jemnou přízi, když ji hladili,
kroutili a vyšívali hrubými prsty:

barvy dna látku dravě zvlnily,
vzory dubových květů,
stehy janovce,
i duhu tužebníku.

A zde je, pevně přišitá
k té zlaté látce, ruku skrytou
v jeho, když on jí vyznává svůj dík.

A zde je, slib se stane jařmem,
programem na život, jenž předem rýsuje
každý její krok, až přijde chvíle,
okamžik, kdy vzlétne
a kletba požehnáním bude jak šepot rákosí.

A slib se rozlomí
jen melodie řeky bude tu zurčet dál,
a ona, bílý trn
skrytý ve stínu,
bude, od nynějška,
růst
v hlubinách noci přírody.

 

*Postava z velšské mytologie, žena svořená kouzelníky z květin vyjmenovaných v básni, jež pak byla za nevěru manželovi proměněna v sovu.

Z projektu Intercut Labs – propojení legend Indie a Walesu, s Meta Arts a Wales Arts Review: 2023. Z autorova překladu do angličtiny přeložil Tomáš Míka.

Chviličku.
Načítá se.
 • Gareth Evans-Jones

  Prozaik, básník a dramatik. Přednáší filozofii a náboženství na Bangorské univerzitě v severním Walesu. V roce 2018 vydal svůj první román Eira Llwyd (Šedý sníh), který sleduje příběhy tří Židů během ...
  Profil

Souvisí

 • Právě vychází
  František Dryje

  Muriel vrtá mrtvou hlavu

  vzdaluj se blíž
  nemiz!
  v těch hluchých mlhách
  na břehu
  anebo někde v sklepě
  v náručí staré zubní
  pasty…

  Beletrie – Poezie
  Z čísla 18/2023
 • Václav Kahuda
  Darina Alster

  Síť života

  Došli jsme spolu k řece času
  Trsy vědomí se v ní rozpouštějí
  Meandry prostoru
  Ostrůvky napadrť
  Díváme se do propasti
  Její bezednost je protkána tenkými zlatými nitkami
  Když do ní padám, tak mě ty nitky chrání
  Padám pomaleji
  Snáším se jako list

  Beletrie – Poezie
  Z čísla 17/2023
 • Právě vychází
  Roger Gilbert-Lecomte, Robert Janda

  Syn kosti mluví

  Zavírá oči
  A je tu konec světa
  Otvírá oči
  A je tu jiný svět

  Beletrie – Poezie
  Z čísla 17/2023