314537726_2949552392019806_6006154463460824874_n
Jitka Bret Srbová

Můžeš, tedy musíš

Drobná publicistika – Slovo
revue Ravt 9/2022

Vezmi slovo a svobodně je vypusť na vodu. Nepotopí se? Vezmi slovo tvrdé jako diamant a vrhni proti zdi. Slovo něžně prostoupí překážkou jako déšť. Vezmi slovo do dlaní, dívej se, je-li čiré. Kde se v tobě vzalo? Je to svobodný nebo naučený názor, je to krystal žité pravdy nebo chuchvalec naučené lži?

Můžeš svobodně mluvit, tedy musíš.
V Evropě roku 2022 je to znovu nesamozřejmé. Znovu se za názory zavírají lidé do vězení, svobodný názor podněcuje násilnosti, spisovatelé jsou pronásledováni, zlá slova žahají slabé a nevinné jako kopřivy střižené z ocelových listů. Pravda je první obětí války, říká se. A je nejvíce zneužívaným slovem – ne, nemám na to data, experiment ale probíhá každý den ve veřejném prostoru všech zemí našeho patentovaného kontinentu.

Devátý Ravt roku 2022 se věnuje tématu svobody slova. A téma je široké, složité a není v pravém slova smyslu literární. Vnímejte to, co vám vezeme na našem malém online plavidle, jako možnost zastavit se, zamyslet se. Uvědomit si souvislosti.

Důležitou součástí čísla jsou rozhovory. Předsedkyně Českého centra mezinárodního PEN klubu, Markéta Mališová, mluví o své osobní zkušenosti se svobodou i nesvobodou a o tom, co mohou v oblasti lidských práv i lidskosti jako takové udělat za války literáti pro literáty. Pro mnohé z vás možná poprvé přiblíží činnost českého i mezinárodního PENu.

Překladatelka a kulturní diplomatka Radka Rubilina vypráví o překládání Serhije Žadana, básníka, který je ukrajinským čtenářům v této chvíli asi nejblíž: svým dílem i svými činy je totiž plně s nimi.
Ve třetím rozhovoru čísla představuje Aliaksandra Dvaretskaya evropský překladatelský projekt #FreeAllWords, který nabízí prostor svobody autorkám a autorům, kteří čelí omezování svobody slova a potlačování svobody vyjádření ve svých zemích.

Básník Radovan Jursa nabízí Čtyři fragmenty neboli básnické úvahy o svobodě a jejích limitech. Básnířka a klasická filoložka Sylva Fischerová svolila, abychom se v čísle vrátili k její sbírce Světový orloj, která se svobodou nakládá – a nakládá i čtenáři, což je jedině správné. Naopak do novinky nahlédneme u spisovatelky a překladatelky Markéty Hejkalové: Uvádíme kapitolu z jejího čerstvě vydaného románu Dům pod náměstím.

Anketa Ravtu vyhrává cenu za nejmenší množství odpovědí na položenou otázku. Může to být chyba té otázky, ovšem, to posoudíte. Autorka editorialu soudí, že otázka není snadná a hrozí, že se do ní člověk v odpovědi zamotá. Proto se tolik těším z toho, že na krátké podstatné zamyšlení našli čas (a odvahu) Marta Veselá Jirousová, Sylva Ficová a Tomáš Čada.

Blíží se 17. listopad. Máme svobodu psát, číst a o přečteném přemýšlet. Záleží na tom.

Chviličku.
Načítá se.
 • Jitka Bret Srbová

  (1976, Praha), je básnířka, textařka, literární publicistka. Vydala básnické sbírky Někdo se loudá po psím (Dauphin, 2011), Světlo vprostřed těla (Dauphin, 2013), Les (Dauphin, 2016) a Svět: (Dauphin, 2019). Její básně ...
  Profil

Souvisí

 • Hanusova-foto_Lipar
  Rozhovor s Jitkou Hanušovou

  Prostředky jazyka mohou posouvat nebo i změnit to, co se děje

  Ptá se Jitka Bret Srbová

  Jitka Hanušová je básnířka, překladatelka, redaktorka a fotografka. Soustavně se věnuje překladům finské beletrie a poezie. Její práci můžete ocenit například u projektu RUNOO1. Vyzvihněme, že v roce 2021 vyšla v jejím překladu a v půvabné knižní podobě výborná básnická sbírka Zimní palác Paava Haavikka. I s Jitkou si v tomto Ravtu píšeme o létě, řemesle a světě.
  foto: Ondřej Lipár

  Rozhovory – Rozhovor
  revue Ravt 7/2022
 • Nera
  Rozhovor s Natalií Nerou

  Naše srdce potřebují čas na zpracování událostí

  Ptá se Jitka Bret Srbová

  Natálie Nera, vlastním jménem Natálie Dunn, píše česky a anglicky. Je autorkou básní, prozaických textů i literárních překladů. Její tvorba se objevila v mnoha zahraničních publikacích a překladech. V roce 2020 byla její anglicky psaná báseň Windowpane oceněna na mezinárodní soutěži v Honkongu The International Proverse Poetry Prize. Po letech časopiseckých publikací vyšel na podzim loňského roku její básnický debut Návrat ztracené dcery (Dauphin, Praha 2021). Natálie je editorkou prózy v britsko-českém nakladatelství Fragmented Voices. Více na www.natalienera.com a www.fragmentedvoices.com.
  foto: archiv autorky

  Rozhovory – Rozhovor
  revue Ravt 7/2022
 • Josef_Straka
  Rozhovor s Josefem Strakou

  Léto je pro mne hodně pracovní

  Ptá se Jitka Bret Srbová

  Básník Josef Straka patří již po léta mezi klíčové hybatele literárního života v České republice. Lze bez nadsázky říci, že bez něho by tu bylo podstatně méně literárních cyklů, autorských čtení i precizně moderovaných festivalů. O tom, jak jde v létě skloubit práce organizační s prací literární a co nového Pepa chystá pro nadcházející měsíce, pojednává tento stručný rozhovor.
  fotografie: archiv autora

  Rozhovory – Rozhovor
  revue Ravt 7/2022
 • Rozhovor s Jiřím Šimčíkem

  Léto je pro mne obdobím tvrdé deprese

  Ptá se Jitka Bret Srbová

  S básníkem a aktivistou Jiřím Šimčíkem, kterého právě potkáte nejspíše v Brně, nahlížíme na léto jako na období spíše netvůrčí a prachbídně obstarávací. Radostně naopak vyhlížíme podzim a autorův básnický debut Vězeňská strava, která vyjde v nakladatelství Dobrý důvod.

  Rozhovory – Rozhovor
  revue Ravt 7/2022