Olga Stehlíková

Editorial

Drobná publicistika – Slovo
revue Ravt 4/2020

Pro čtvrté číslo Ravtu jsme vybrali téma současná česká dramatika, či, chcete-li dramatické texty, divadelní texty, hry, případně texty určené pro divadlo. Už úvodní terminologické okénko ukazuje, že na označeních záleží: určují, jak bude text vnímán a jak je s ním nakládáno nejen při práci na jeho případné interpretaci, ale už při jeho vzniku a před ním. Tak tedy, divadelní text není synonymem pro dramatický text – lze použít paralelu s poetickým textem, který nutně nemusí být básní. Označení „hra“ je přijatelnější než „drama“, slovo „dramatik“ není vhodné používat vůbec. Pojmohrátky, které jsou pro autory z prostředí divadelního samozřejmostí, byly pro mne v této míře novum, laik nejspíš páchá četné škody tím, že tyto termíny používá promiskue (odpusťte).

Ale opusťme definující terminologii pro přiblížení obsahu tohoto čísla: na výše zmíněné, ale především na to, zda je dramatický text určený čtenářům jakožto literatura, jsme se tázali v anketě. Tři otázky na texty určené pro divadlo (snad omluvíte opis) jsme položili 12 současným českým dramatičkám/ dramatikům (autorům/autorkám textů určených pro divadlo) různého zaměření a věku; odpověděli nám laskavě: Vojtěch Bárta, David Drábek, Linda Dušková, René Levínský, Ondřej Novotný, Matěj Nytra, Vít Peřina, Kateřina Rudčenková, Dagmar Radová, Anna Saavedra, Roman Sikora a Tereza Verecká. Přehmaty v pojmech připisujte na vrub mně, nikoli spolueditorovi tohoto čísla, Ondřeji Škrabalovi, který je také autorem přítomného Pádla, v němž se dočtete, že „drama“ je jen jednou z možností divadelního textu.
Poznámky ke hře Petra Zelenky Elegance molekuly a ke kontinuitě jeho dramatického (?) díla napsala teatroložka Lenka Jungmannová.
Dvě ukázky textů určených pro divadlo vyplňují „beletristickou“ rubriku: Dagmar Radové a Vojtěcha Bárty (z textu napsaného společně s Ondřejem Novotným); všichni tři jsou také respondenty naší ankety. Čtete tyto úryvky jako literaturu? Jsou jejich autoři spisovatelé?
Děkuji Ondřejovi a Lence za spolupráci.

Přeji divadelně-dramatické čtení plné her!

Chviličku.
Načítá se.
 • Olga Stehlíková

  (1977) vystudovala bohemistiku a lingvistiku na FFUK v Praze a publicistiku na VOŠP v Praze. Působí jako nakladatelská i časopisecká redaktorka, editorka a literární publicistka. Byla editorkou literární revue Pandora ...
  Profil

Souvisí

 • Doteky terapie a umění
  Rozhovor s Danielou Vodáčkovou

  Ano, jsem básnířka

  Ptají se Adam Borzič a Olga Stehlíková

  Cítím blízkost ke směrům, kterým říkáme psychodynamické. To znamená, že se zabývají vnitřními silami a hybateli duše, které se pohybují na úrovni vědomí – nevědomí.

  Rozhovory – Rozhovor
  Z čísla 12/2019
 • Ozvěny Beat Generation
  Věra Rosí, Olga Stehlíková

  Dvě básně o Allenu Ginsbergovi v Praze

  Je máj 65
  před studentskou maškarádou
  křepči Američan, který přiletěl z Moskvy, Varšavy a Krakova
  odkud nebyl vyhoštěn
  aby přiletěl do Prahy, odkud bude vyhoštěn

  Beletrie – Poezie
  Z čísla 5/2019