Čtení, Hry, Koncert
Praha – Dům čtení
Olga Słowik, Josef Straka, Vojtěch Vacek

OTEVŘENO!

Čtení, hudba, pétangue

Od 15 hodin je připraven v atriu pro děti bohatý program s různými aktivitami. V případě příznivého počasí je pak pro starší plánován i turnaj v pétanque.

Od 16 hodin bude v klubovně hrát multiinstrumentalista Jan Faix v rámci projektu Tiché čtení, kdy je možno číst či jen poslouchat tichou, ambientní hudbu v jeho autorském podání.

Od 18 hodin opět v atriu Otevřený mikrofon, kdy si každý příchozí bude moci přečíst své texty, publikované i nepublikované, vyzkoušet si, jaké to je stát před mikrofonem. Své texty zároveň přečtou básníci zaměstnaní v Domě čtení: Olga Slówiková, Vojtěch Vacek a Josef Straka.

Zobrazit mapu
Chviličku.
Načítá se.
Chviličku.
Načítá se.
 • Josef Straka

  (1972), básník a prozaik, organizátor literárního života. Je autor dvou básnických sbírek a… jiné časy (G Tisk, Liberec) a Proč. (edice Tvary, TVAR, Praha), které vydal v devadesátých letech, a čtyř ...
  Profil
 • Olga Słowik

  (1990, Zawiercie/Gliwice, Polsko) je autorka básní, recenzí, literárněvědných textů a překladů. Studovala slavistiku na Jagellonské univerzitě v Krakově a bohemistiku na FF UK v Praze. Pracuje jako knihovnice.
  Profil
 • Vojtěch Vacek

  (1993, Praha) pracuje jako knihovník a herní scenárista. Je jedním z organizátorů mezinárodního festivalu Den poezie a koordinátorem organizace World Poetry Movement pro Českou republiku. Básně a bajky publikoval v literárních časopisech, novinách a antologiích. Jeho ...
  Profil

Souvisí

 • Robert Wudy, Petr Borkovec, Vojtěch Vacek

  Bajky

  První známý autor bajek Ezop byl otrok, což je pozoruhodná okolnost, když uvážíme, o kolik méně než zvíře otrok byl.

  Beletrie – Poezie
  Z čísla 13/2019
 • Josef Straka

  Peltaštat

  Vykřikujeme cosi, nebo jen vyjekneme v možném vzdoru nebo touze se k čemusi přiklonit nebo naopak naznačit odstup nebo odklon.

  Beletrie – Próza
  revue Ravt 9/2019
 • Josef StrakaCizí země

  Fragmentární reminiscence devadesátých let

  Reflektuje Pavel Horký

  Soudobou společnost shledává vypravěč jako hrubou a kořeny tohoto stavu odhaluje právě v devadesátých letech, kdy se ziskuchtivost stala hlavním hnacím motorem.

  Recenze a reflexe – Dvakrát
  Z čísla 4/2019
 • Cizí země
  Josef Straka

  Cizí země

  Ta minulost, kterou nám stále kdosi nosí domů, s nějakými letáky a propagačními materiály na novou kampaň.

  Beletrie – Próza
  23. 3. 2017