Čtení, Diskuse, Křest
Praha – Literární kavárna Řetězová
Ilona Švihlíková, Jan Keller, Konstantinos Tsivos

Evropa a Řecko

Uvedení dvou nových knih o současné Evropě.

Prvním titulem je další z publikací sociologa Jana Kellera: Evropské rozpory ve světle migrace (SLON, 2017) o hlubších strukturních napětích a rozporech skrytých v základech Evropské unie. Vychází z dokladů o narůstajících nerovnostech mezi regiony a zeměmi EU a vysvětluje, proč se nedaří rozšířit koncept sociálně tržní ekonomiky na Evropskou unii jako celek. Sleduje rozpory mezi strategiemi velkých korporací a mechanismy solidarity, které financují převážně střední vrstvy. Na řadě příkladů ukazuje, jak se Evropské unii nedaří propojit prvek konkurence s principem solidarity a jak tento nesoulad vyvolává napětí a konflikty mezi různými skupinami zemí EU.

Druhým titulem je kniha ekonomky Ilony Švihlíkové a Konstantinose Tsivose: Řecká tragédie (Novela bohemica, 2017). Autoři odhalují skutečné kořeny dluhové krize v Řecku. Vycházejí z historického, ekonomického a politického pozadí řeckého vývoje a řeckou krizi v mrazivé analýze ukazují jako jeden z důsledků mocenského soupeření v Evropské unii. Kriticky zkoumají neblahou roli, kterou sehrává dnešní Německo, a demonstrují antidemokratické praktiky některých lídrů Evropy i jednotlivých států. Je to jiný, zasvěcený a dramatický obraz evropské politiky a ekonomiky, než jaký běžně prezentují média.

Zobrazit mapu
Chviličku.
Načítá se.
Chviličku.
Načítá se.

Souvisí