Čtení, Křest
Praha – Liberál

Ladislav Moučka: Matka katedrála

Uvedení knihy, zabývající se geometrií posvátného prostoru.

Katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě je nejen mimořádným architektonickým dílem, ale hlavně duchovním srdcem zemí Koruny české. Tak jako u ostatních gotických katedrál, ani v případě Svatovítské katedrály se nedochovaly žádné dobové plány, které by obsahovaly prvotní kompoziční záměry jejích stavitelů. Chceme-li získat alespoň přibližnou představu o geometrické ideji stavby, zůstává nám jediný možný způsob: ptát se katedrály samotné. Základem práce je proto dvouleté měření katedrály. Tato měření – provedená autorem – jsou společně s výpočty podkladem ke geometrickým analýzám, jež poměrně přesvědčivě odhalují původní rýsované postupy, umožňující provést dodatečnou matematizaci stavby. Geometrická analýza řeší problematiku celkové proporční rytmizace staré části chrámu, vysvětluje postup stanovení hlavních os díla a zároveň způsob určení pozice Svatováclavské kaple i úroveň vysunutí Zlaté brány vůči tělesu katedrály. Dále objasňuje asymetrie vznikající v napojení závěru k podélnému trojlodí katedrály. Analýza nabízí i geometrickou metodu určení celkové délky katedrály dokončené na konci 19. století architektem Josefem Mockerem.

Kniha nebude v běžné distribuční síti, zakoupit ji lze v knihkupectví Trigon, nebo prostřednictvím webových stránek nakladatelství Půdorys: www.pudorys.firstnet.cz.

Zobrazit mapu
Chviličku.
Načítá se.
Chviličku.
Načítá se.

Souvisí