Vyhlášení
Praha – Rudolfinum
Radka Denemarková

Udělení WALD Press AWARD

Česká spisovatelka obdrží cenu za pomoc slabším.

Nakladatelství WALD Press bylo založeno v roce 1995 k poctě Františka Walda (1861–1930), profesora teoretické chemie a metalurgie a rektora Českého vysokého učení technického. Stalo se již tradicí, že v předvánočních dnech uděluje cenu WALD Press AWARD těm, kteří dokáží mimořádně obětavě pomáhat potřebným. Smyslem letošního slavnostního setkání je udělení této ceny a předání pamětní plakety spisovatelce, literární historičce, scenáristce, překladatelce a dramaturgyni, která ve svých románech nekompromisně a na mimořádné literární úrovni zpracovává nepříjemná historicko-společenská a sociální témata a vrací svou tvorbou do života slovo „humanismus“.

Radce Denemarkové se uděluje cena WALD Press AWARD za literární dílo, v němž zkoumá další možnosti románové formy a zároveň odvážně otevírá tabuizovaná témata, týkající se právě slabších a zranitelných. Předaná pamětní plaketa nese v záhlaví slova:

„Šel jsem po celý život se slabším.“

Vyslovil je v písemném bilancování svého života profesor František Wald.

Součástí slavnostního setkání je i Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby v podání Smíšeného pěveckého sboru Gymnázia Jana Nerudy pod vedením sbormistra Petra Bärtla, která se uskuteční v návaznosti na předání ceny v 11:00 ve Dvořákově síni Rudolfina.

Zobrazit mapu
Chviličku.
Načítá se.
Chviličku.
Načítá se.
  • Radka Denemarková

    (1968), spisovatelka, literární historička, scenáristka, překladatelka, dramaturgyně. Vystudovala FF UK (germanistika a bohemistika). Působila jako vědecká pracovnice Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR, též jako lektorka a dramaturgyně v ...
    Profil

Souvisí

  • Takto nazvané čtyřhodinové pásmo v režii Asociace spisovatelů a časopisu Tvar tvořilo doprovodný program letošního knižního jarmarku malých nakladatelů KNIHEX 06, který se konal v Praze na ostrově Štvanice 19. června. Součástí pásma byla přednáška o protektorátní poezii, moderovaná debata na téma „fašismus versus demokracie“, hudební vystoupení, autorská čtení a performance. Ke třem stěžejním bodům programu – přednášce, debatě a performanci – se vracíme v následující reportáži.

    Reportáže – Literární život
    Z čísla 14/2016