Čtení, Křest
Praha – Filozofická fakulta UK
Irène Fenogliová, Jean-Claude Coquet

Autour d’Émile Benveniste

Představení knihy studií francouzského lingvisty Émila Benvenista.

Irène Fenogliová vystoupila v Pražském lingvistickém kroužku (PLK) 8. června 2015 a mluvila o zkoumání a vydávání archivní pozůstalosti Émila Benvenista (1902–1976), který byl od roku 1937 členem PLK; soustředila se zvláště na Benvenistovy přednášky z Collège de France z let 1968–1969, jež vydala v roce 2012 pod názvem Dernières leçons. Nyní se svými kolegy představí knihu studií Autour d’Émile Benveniste (Seuil, Paris 2016), která je dalším výstupem tohoto bádání.

Akce proběhne v místnosti č. 104.

Zobrazit mapu
Chviličku.
Načítá se.
Chviličku.
Načítá se.

Souvisí