Přednáška
Praha – Filozofická fakulta UK
Šárka Velhartická

Jak Bedřich Hrozný rozluštil chetitštinu

Přednáška Pražského lingvistického kroužku.

Když byly na počátku 20. století při vykopávkách v Chattuši, kdysi hlavním městě Chetitské říše, nalezeny klínopisné tabulky, byla znalost klínového písma již tak pokročilá, že šlo číst a překládat texty sumerské i akkadské. Tabulky z Chattuši byly psány stejným písmem, jejich jazyk však srozumitelný nebyl. Rozluštil jej až Bedřich Hrozný, v té době již mezinárodně uznávaný orientalista, a to proto, že opustil tehdy automatický předpoklad, že jde o jazyk semitský, a přistoupil k jejich jazyku jako k indoevropskému. Přednášející osvětlí kontext dobových lingvistických znalostí, v němž k tmuto počinu došlo.

Přednáška proběhne v místnosti č. 104.

Zobrazit mapu
Chviličku.
Načítá se.
Chviličku.
Načítá se.

Souvisí