Petr Hruška

Hliněná tabulka

Krve jak z prasete, / nebo rodičky. / Co tady se dělo…

Beletrie – Poezie
revue Ravt 2/2019

H L I N Ě N Á    T A B U L K A
(mnoho let př. n. l.)

Odděleno nebe od země
(následující řádky nesrozumitelné)
Objímal ji všude…
(zbytek nečitelný)

 

V T E Ř I N A   S V Ě T A
Děje se to na tmavých
schodech dolů.
On si chvatně sundává rukavice
a obrací se k ní.
Ona má ústa nedovřená,
polozdviženou ruku.
Pomalu se probouzí
ztuhlá závrať železného schodiště.
Záda zavadí o spínač,
v záblesku světlometu se ukážou sloupy a konzoly,
vzpěry, traverzy a šrouby,
zkřížené výztuže.
Celá ta zaklesnutá klenba obří haly,
ve vteřině světla
nad nimi náhle stvořená.

 

D O M Á C N O S T
Peří jak z krocana,
nebo orla.
Kdo se v tom má vyznat.
Krve jak z prasete,
nebo rodičky.

Co tady se dělo…

Srp a láhev,
obojí hozeno.
Koňská dávka
hovězího loje.
A slovo Neodejdeš,
jak vyrvané z desatera,
nebo braku.

 

M A L Á    K R E V
Všiml sis krve.
Je všude,
ale je to malá krev,
z prstů,
krev tak na zamazání stolu,
kabátu
nebo klávesnice,
na zašpinění peněz.
Žádné mordy.
Jen tenká nepřestajná krev
z prstů,
schnoucí na veřejných klikách,
smlouvách,
stěnách,
v kterémsi místě jejich neústupnosti.

Někdy je tmavá,
jako když na konci zlého týdne
chlap prudce sevře střep
ženských ramen.

 

H L I N Ě N Á    T A B U L K A
(mnoho let př. n. l.)

Ur, Uruk, Lagaš, Kiš…
slyšíš…
brány se zavírají,
hradby nezdolné zdvihají se
z cihel pevných,
Ur, Uruk, Lagaš, Kiš,
města… místa věčná,
města zapsaná (poškozeno)
města s hradbami stále vyššími.
V bouři vane…
(6 řádků nečitelných)
…zůstaň v mém domě.
Blíž… večerní… nebude.
(4 řádky fragmentární)
Zůstaň v domě mém.
Přichází…
Zvířata
hlavy své neklidné zvedají,
hlavy své krásné zvedají,
naslouchají…
Ur, Uruk, Lagaš, Kiš
(zbytek řádků zničen)

Chviličku.
Načítá se.
 • Petr Hruška

  (1964, Ostrava), autor řady básnických sbírek, např. Obývací nepokoje (1995), Vždycky se ty dveře zavíraly (2002), Auta vjíždějí do lodí (2007), Darmata (2012), Nikde není řečeno (2019). Píše rovněž literárněhistorické ...
  Profil

Souvisí

 • Právě vychází
  Petr Hruška

  Nikde není řečeno

  Nacházím teď prázdné láhve
  na temných místech.
  Vznešené názvy vodek,
  šlechtická jména fernetů.

  Beletrie – Poezie
  Z čísla 21/2018
 • Ne, v tomhle raděj ochořet
  odkazem dekadence nebo
  existencialismu.
  Ale jsou to všechno slohy
  i vnitřní postoje překonané, říkají.
  Neumíš teoreticky odrážet jiné teorie,
  rýmuješ prý blbosti. (Ano, s bolesti
  vysmívané „Tiché noci“
  a jiných údajných kýčů.)

  Beletrie – Poezie
  Z čísla 21/2018
 • AlenKristic

  pane
  když církevní činovníci
  v družině konkvistadorů
  ničili indiánské svatyně
  zaslepeni misionářským
  zápalem

  zdalipak jsi
  jejich bohům
  poskytl útočiště
  ve svém nebeském
  příbytku
  aspoň ty

  Beletrie – Poezie
  Z čísla 21/2018