Přednáška
Praha – Pražský lingvistický kroužek FF UK
Rolandas Kregždys

Historická rekonstrukce baltských jazyků

Přednáška významného představitele historické baltistiky.

V obecném povědomí stále přežívá představa, že strukturalismus přišel zrušit historicko-srovnávací jazykozpyt. To je hrubé zkreslení. Strukturalismus v mnoha svých historických podobách se především snažil historicko-srovnávací jazykozpyt postavit na pevnější základy. V pražském ohnisku funkčně-strukturálním takové snahy nabyly specifických podob. I toto je dobré připomenout ke konci sezóny, v níž se Pražský lingivstický kroužek zabýval funkčně-strukturálním přístupem k historiografii.

Materiál baltských jazyků se v indoevropeistice těší zvláštní pověsti i pozornosti. O to důležitější je vyjasnit si, jaká je skutečná filologická základna, z níž historická rekonstrukce musí vycházet, k jakým závěrům tak vůbec může dospět, na co již odpovědět nedovede. Právě nad takovými otázkami se setkáme s významným představitelem nové generace historické baltistiky.

Pozvaný řečník z Vilniusu přijíždí do Prahy na mezinárodní symposium k 500. výročí vydání Ruténské bible Franciska Skoriny (vyšla roku 1517 v Praze), které se koná ve čtvrtek 15. června v pražském Klementinu.

Zobrazit mapu
Chviličku.
Načítá se.
Chviličku.
Načítá se.

Souvisí