Přednáška
Praha – Filozofická fakulta UK
Sylvie Richterová

Román paradox

Přednáška o Milanu Kunderovi

Přednáška na téma „Významotvorná funkce paradoxu v díle Milana Kundery“.

Spisovatelka a literární esejistka Sylvie Richterová, jež dílu Milana Kundery věnovala řadu studií, chápe Kunderovu Oslavu bezvýznamnosti jako dílo dokonale vystavěné z paradoxů, a to nikoli filosofických, nýbrž románových. Fenomenologii konkrétních paradoxů předvede jak v celku spisovatelovy románové tvorby, tak v souvislosti s etikou, estetikou a noetikou jeho díla. Pořádá Pražský lingvistický kroužek.

Přednáška proběhne v m. č. 104 v hlavní budově FF UK.

Zobrazit mapu
Chviličku.
Načítá se.
Chviličku.
Načítá se.
 • Sylvie Richterová

  (1945), má kromě českého také italské občanství. Koncem roku 1971 se rozhodla žít v Itálii, přijížděla však často do Československa, její knihy vycházely zaprvé v samizdatu, potom u Škvoreckých v Torontu, od devadesátých let opět ...
  Profil

Souvisí

 • Milan Kundera
  Sylvie Richterová

  Moc bezvýznamnosti

  Román napsaný ve znamení „bezvýznamnosti“ jako by vyzýval k vážnému, nekonečnému hermeneutickému hledání.

  Esejistika – Esej
  Z čísla 15/2016
 • Sylvie RichterováEseje o české literatuře

  Velká pouť za smyslem české literatury

  Reflektuje Adam Borzič

  Poslední rok je bohatý na pozoruhodné tituly z oblasti literární esejistiky. Z překladové literatury se k nám konečně dostává slavný esej Harolda Blooma Úzkost z ovlivnění, z domácí tvorby před časem vyšel soubor esejů a statí Petra Krále Vlastizrady (oběma knihám se rovněž dostane náležité pozornosti v některém z následujících čísel Tvaru). Mezi mimořádnými publikacemi z tohoto oboru září kniha Sylvie Richterové, lakonicky nazvaná Eseje o české literatuře, tvoří ji výbor z autorčina esejistického díla z let 1975–2015. Čtenář v ní nalezne texty již knižně i časopisecky publikované u nás i v cizině a dále dvě nová zamyšlení nad Čapkem, jež jako celek vycházejí vůbec poprvé.

  Recenze a reflexe – Dvakrát
  Z čísla 8/2016
 • Sylvie RichterováEseje o české literatuře

  Radost z eseje

  Reflektuje Jan Gabriel

  Kniha Sylvie Richterové Eseje o české literatuře není, jak by se snad mohlo zdát, jen poněkud obohaceným souborným vydáním jejích tří předchozích esejistických knih, které zde již vyšly v rozmezí let 1991–2004.

  Recenze a reflexe – Dvakrát
  Z čísla 8/2016