Hlas Ukrajiny
Jurij Zavadskyj

Aby ses mohl cítit jako člověk

Beletrie – Poezie
revue Ravt 3/2022

Jsou už mrtví
Odmítl jsem schůzku,
protože jsou už mrtví
v jedovatých výparech.
Hasič odpočívá,
otevře plátek,
listuje černým textem,
pravopis je jednoduchý a srozumitelný.
Tílko nemluvněte
na ohnivzdorných rukavicích.

 

Pijatika
Vodka je vhodná zábava pro intelektuály,
co pohrdají sami sebou.
Vypadá to jednoduše, peníze a čas se mění tehdy,
když se měním i já sám.
Jako by má osobní hekatomba mohla za to,
že zatímco si vodka hledá cestu
k mým receptorům radosti,
stihnu obrátit vesmír vzhůru nohama
a zastavit buldozer lyriky.

 

Dům v chladu
Nebudu tu mít klid,
nikdy se nevrátím pod tuto střechu,
můj dům je v chladu, na psaní tam
není místo.

 

Tak zabíjejí
Květ sirény, doména zrůd,
je ovinut papírem hluku a násilí.

Není nic těžkého nastříkat sémě
do otevřených úst,
město jsou ústa
a ústa vítězí.

Kamenem do hlavy,
kamenem do hlavy —
tak v Ternopolu
zabíjejí básníky.

 

Chrám
Voda, voda. Císařská oranžérie tvé pochvy
tvoří jak tento, tak onen svět, sestersky oba objímajíc.
Kostnaté chodidlo pokušení uvázlo mezi dveřmi
a trpělivý otec rozpaluje den.

Pohybuješ se zvolna jako mořská želva,
polykáš sliz slov, zachytáváš pohledy
zaslepeného a líného davu, který uvykl modlitbám
k tvé kundě, k tvému ctnostnému chrámu.

 

Nikdo neslyší
Přijedu,
když mi přijdeš naproti

 

Až mě potkáš
Aby ses mohl cítit jako člověk s rukama a očima,
někdo musí někomu podřezat krk.
Abys doopravdy pochopil, co cítíš, když líbáš svou spolužačku,
někdo musí někomu podřezat krk.
Aby ses konečně zahřál a sníh ti roztál v dlaních,
někdo musí někomu podřezat krk.
Aby ses radoval z pokroku všude okolo
a bezstarostně rozhazoval za vlastní pohodlí,
někdo musí někomu podřezat krk.
Aby ses s milencem rozdělil o jedinou deku,
někdo musí někomu podřezat krk.
Abys mohl pozorovat napjaté obočí neznámé,
která spí na sousedním lehátku v zavšiveném
spacím vagónu,
někdo musí někomu podřezat krk.
Abys mohl čekat na dceru před školou, až
k tobě celá bledá vzrušením přiběhne na svých
hubených nohách,
někdo musí někomu podřezat krk.
Abys mohl dumat nad tím, že jsi toho více pozbyl, nežli získal,
neboť jsi neměl odvahu přiznat si nedostatek odvahy,
někdo musí někomu podřezat krk.
Abys mlčel a mlčky se těšil z toho,
že tě do svého kruhu přijali básníci a herci,
někdo musí někomu podřezat krk.
Aby tě hřál studený rajčatový džus,
který svým chladem hasí palčivost levné vodky,
někdo musí někomu podřezat krk.
Aby ti kamarád v opilosti vypálil cigaretou dírku v lokti,
někdo musí někomu podřezat krk.
Aby ses mohl nadechnout rachotu starodávných motorek,
co se ztrácejí před očima s každou kapkou oleje na asfaltu,
někdo musí někomu podřezat krk.
Aby něžnost tvé lásky překonala
i společné úsilí o dosažení orgasmu,
někdo musí někomu podřezat krk.
Aby se tváří v tvář tvé básni
z vrahů staly zakřiknuté děti,
někdo musí někomu podřezat krk.
Abys neuhýbal pohledem před neznámým,
který si dlaní tře naběhlého čůráka
a ani trochu se neschovává za zrezivělým traktorem,
někdo musí někomu podřezat krk.
Abys konečně našel odvahu využívat
předností současných komunikačních prostředků, protože tvá přecitlivělost
už opravdu nikoho nerozcitliví,
někdo musí někomu podřezat krk.
Abys mohl konečně žít z úroků
a radovat se z každé vydělané hřivny,
někdo musí někomu podřezat krk.
Aby se ti povedlo utéct z města, co stojí na bordelu a psích hovnech,
někdo musí někomu podřezat krk.
Aby tvá jistota byla ostatním oporou
a tvoje rodina byla pevná jako kvádr,
někdo musí někomu podřezat krk.
Abys mlčel, když tě vraždí,
někdo musí někomu podřezat krk.
Aby ses radoval spolu s ostatními,
někdo musí někomu podřezat krk.
Abys pokorně stál ve vesnickém kostele
a střádal tam do nohou chlad a do plic plíseň,
někdo musí někomu podřezat krk.
Aby byla ráno košile vyžehlená,
někdo musí někomu podřezat krk.
Aby růženec uklidňoval,
někdo musí někomu podřezat krk.
Aby lístek platil,
někdo musí někomu podřezat krk.
Aby přišlo ráno,
někdo musí někomu podřezat krk.

Všechna moje láska je pryč, všechna moje láska…

 

Ukázka z básnické sbírky Svobodný člověk se nenarodil, kterou z ukrajinštiny přeložil Miroslav Tomek. Vydaly Větrné mlýny, Brno, 2020. Za poskytnutí ukázky děkujeme překladateli a nakladatelství Větrné mlýny.

Chviličku.
Načítá se.
  • Jurij Zavadskyj

    Ukrajinský básník s polskými kořeny, narozen 1981 v Ternopilu. Na tamější univerzitě vystudoval ukrajinskou filologii a literární teorii. Neúnavný experimentátor a performer, vydal osm básnických knih: Imovirnisť (Pravděpodobnost, 1999), tři ...
    Profil

Souvisí