Daniel Hradecký

Výběr z rukopisné sbírky Takes

Mně řekly: Často nejsi k probuzení, / ale žádný sen tě nechce.

Beletrie – Poezie
revue Ravt 2/2017

TAKE THIRTEEN

1.

Nyní tedy konečně něco na odlehčenou,

trocha toho po srsti, pro radost,

nutná veselka po těch 12 pohřbech –

 

2.

Sebevražda je biologicky nepodmíněný

a tedy symbolický akt, jak mi naznačil

Ludwig von Bertalanffy v roce 1967.

Sebevražda je absolutně sobecká,

studovanej fachtrotl by řek esoterní.

Důsledný sebevrah nezanechává

tzv. Dopis na rozloučenou,

neboť je pod horizontem událostí:

spojení je nemožné.

Samotný akt sebevraždy je popravou

po skončení hrdelního procesu – samosoudu;

je klimaxem čestné zbabělosti –

 

3.

Jedna nepřekonatelná věta k věci,

k nalezení, budete-li trpěliví, u Zábrany:

„Sebevrazi, moji statečnější bratři.“ –

 

4.

Starý architekt v mém nenapsaném románu šeptá:

„Kriste smiluj se. Pane smiluj se.

Nebo táhni do hajzlu“ –

 

TAKE TWELVE

1.

Tak tohle už je vyslovená drzost,

tentokrát mně to vomlátěj vo hlavu

všichni, nejen Erci, jak navrhuji říkat něžně redaktorům,

jde totiž o pravý výjev ze sna o gnómickém výletě –

 

2.

Když jsme dorazili na místo

proslulé tím, že tam ještě včera

bývalo leccos k vidění, ujaly se nás

přízraky žen –

 

3.

To, co zde vidíte, to není vítr, řekly,

ale jen písek hnaný větrem.

Pak ty ženy přešly chvatně

k vynášení závažných rozsudků –

 

4.

Mně řekly: Často nejsi k probuzení,

ale žádný sen tě nechce.

Taky nesmíš zapomínat,

že musíš zapomenout –

 

TAKE NINE

1.

Dovedu si představit,

jak mého prastrýce a kmotra

Juergena Wolframa nenáviděli všici a všady,

kam v Evropě přišel jako svobodník wehrmachtu,

ačkoli já ho pamatuju jen jako kopulatého panáčka,

s nímž jsem nerozuměl slovo,

ale dal mně jednou pětimarku s Betkou von Arnim,

tu pětimarku si fakt vygoolujte,

ta Betka je fakt krásná –

 

2.

Když Juergen Wolfram zemřel,

neodkázal mně jedinou marku,

což je prasárna, protože jako kmotra

je to povinnost –

 

3.

Zima bylo,

bláto bylo,

cikáně se narodilo –

 

4.

Jak mně řekla Hanka Hlaváčková,

nevím už kdy a jak, byl jsem určitě na ultimo:

20. dubna Hitler, 22. dubna Lenin,

21. Hradecký, voko bere –

 

TAKE SIX

1.

Operační management je soubor činností,

které vytváří hodnotu v podobě zboží a služeb

tím, že mění vstupy na výstupy,

diktuje učitel mladý krávě do sešitu –

Do sešitu, kterej jsem našel

někde v Ústí nad Dlabem,

nevím kde přesně a jak,

byl jsem určitě vožralej –

 

2.

V tom sešitě byla taky

jako záložka

injekční stříkačka,

prázdná, s ohnutou jehlou,

fuj, au, no, snad jsem se nenakazil –

 

3.

Simpsonovi jsou vysloveně zlí,

všimni si, proto nás tak baví,

jak řekl mně Marek Horák v listopadu,

a tady to frekventuju jen proto,

že jsem si na to vzpomněl,

že jsem si vzpomněl na Marka,

že jsem si vůbec na něco vzpomněl –

 

4.

Tahle čtverečná forma je fakt bezva,

Hradecký si může pustit hubu na špacír,

a všichni mu to sežerou,

chci říct všichni literáti,

všichni ti milí psací fašos,

a kdyby směl přidat číslo 5,

napsal by díky –

 

TAKE SEVEN

1.

Vždyť jsem taky ateista,

jenže mám ten stav za újmu,

nedostatek, neštěstí, skoro za zločin,

zatímco oni se svým bezbožectvím pyšní –

 

2.

Vždyť taky stárnu

a nemám to za újmu, ačkoli:

Stáří stojí za hovno, i když se vydaří,

jak řekl mně ing. Sůra ve výtahu –

 

3.

Svět?

Jen geologie obrostlá biologií,

jen posun od halucinace smyslové

k halucinaci rozumové –

 

4.

Taky byla rvačka.

Všichni měli ruce vod krve,

jen já měl vod krve hubu –

Chviličku.
Načítá se.
  • Daniel Hradecký

    (21. 4. 1973, Most) básník. Vydal šest sbírek veršů a dvě knihy próz. Předložený text je součástí rozpracovaného rukopisu s názvem Na cvičišti.  
    Profil

Souvisí