Podpora
Tereza Semotamová, Vít Kremlička

Podpora Liou Sia

Podpora čínské básnířky.

Drobná publicistika – Slovo
19. 12. 2017

Liou Sia: Milá Herto

Schoulila jsem se do klubíčka
protože někdo zaklepal na dveře
už mi začíná tuhnout šíje
ale nemohu pryč
mluvím sama k sobě
zešílím
jsem tak opuštěná
nemám právo mluvit
mluvit nahlas
přežívám jako rostlina
ležím jako nebožtík

Počátkem prosince se do Evropy dostala báseň čínské básnířky Liou Sia adresovaná německé spisovatelce Hertě
Müllerové. Báseň zveřejnil 10. prosince 2017 čínský básník a spisovatel Liao I-wu, žijící v exilu v Berlíně. Liou Sia (Liu Xia) je čínská básnířka, manželka jednoho ze spoluautorů a prvních signatářů Charty 08 Liou Siao-poa, nositele Nobelovy ceny za mír. Liou Siao-po byl za své politické aktivity odsouzen k jedenáctiletému trestu vězení, kde letos v červenci zemřel v důsledku zanedbání lékařské péče vězeňskou správou. Čínská vláda mu znemožnila odcestovat do zahraničí za léčením. V Praze se 17. července u ambasády Čínské lidové republiky konala pietní vzpomínka na tohoto literáta a myslitele.

Kdybych měl říci, co nejlepšího mě v posledních dvaceti letech potkalo, musel bych hovořit o nesobecké lásce, kterou mě zahrnuje má manželka Liou Sia. Moje žena dnes nemohla přijít do soudní síně a být přítomna slyšení. Přesto ti chci říci, drahá, pevně věřím, že tvoje láska ke mně zůstane stále stejná. Během let mého nesvobodného života se do naší lásky přimíchalo hodně strádání vyvolaného vnějšími okolnostmi, přesto však náš cit zůstává nekonečný. V době, kdy jsem vykonával trest za zdmi vězení, tys čekala v neviditelném vězení srdce. Tvoje láska je slunečním světlem, které překračuje vysoké zdi, proniká mřížemi a hladí každičký kousek mé kůže, prohřívá každou moji buňku. Díky ní si stále mohu uchovat vnitřní mír, nadhled a jasnou mysl, každou minutu ve vězení naplňuje smyslem. Má láska k tobě je plná pocitu viny a lítosti, někdy je tak těžká, až mi svazuje nohy. Jsem kamenem v pustině bičovaným divokou bouří, jsem tak ledový, že se mě nikdo neodváží dotknout. Avšak má láska je pevná a ostrá, dokáže proniknout každou překážkou. I kdybych byl rozemlet na prášek, obejmu tě popelem.
Liou Siao-Po

Liou Sia se politicky neangažovala a ani čínské úřady ji nikdy z ničeho neobvinily. Přesto je od roku 2010 v domácím
vězení a její situace se nezměnila ani po manželově smrti. Liou Sia je pod stálým dozorem policie a nesmí se s nikým
stýkat. Český PEN klub vyzývá zástupce vlády a všechny, kdo v této záležitosti mohou jakkoli jednat, ať myšlenkou či
činem, aby nezůstávali nečinní. S paní Liou Sia soucítíme a věříme, že její izolace skončí!

Za Český PEN klub Jiří Dědeček, Tereza Semotamová a Vít Kremlička
V Praze dne 19. prosince 2017

Chviličku.
Načítá se.
  • Tereza Semotamová

    (1983) prozaička, překladatelka a redaktorka. Vystudovala dramaturgii a scenáristiku na JAMU, německý jazyk a literaturu na FF MU, napsala doktorskou práci o německých rozhlasových hrách 50. let. Je redaktorkou JÁDU, magazínu pražského Goethe-Institutu. Překládá současnou německojazyčnou beletrii, věnuje ...
    Profil
  • Vít Kremlička

    (1962), autor několika básnických sbírek, povídek a novel, jedné divadelní hry a dvou rozhlasových adaptací. Příležitostný překladatel: Jan Pavel II. – List k umělcům (2010); příhody, příběhy a historky pueblanských indiánů a ...
    Profil

Souvisí