Kateřina Kováčová

Neutichá vichřičný hlas

Na jejich dně, / planou divé ohně. / Daruji ti z nich pár řeřavých uhlíků,

Beletrie – Poezie
revue Ravt 15/2019

U pavoučího kokonu doleva,

tam je studna,

vlhké temné obnažené nitro.

Nahni se a pozoruj,

jak stojí voda,

čeká na dlaň, která jí alespoň na okamžik

umožní

jinak se dotknout skruže

jinak se rozčeřit.

 

 

Když mě napadne, že jsem součástí,

je to jako když se motýl

pohne do svého

úplného předsmrtného tvaru.

Když mě to někdy napadne,

každá bolest stane se

prudkým smyslem

a sršní roje jako louče

osvětlí mou tmu.

 

A mysl dělá, že nic z toho neví,

aby mohla vždycky puknout

úplně.

 

 

Neutichá

vichřičný hlas

prasklina těla sune se

prázdnými poli.

 

Písničky sladce zpívané.

Usni v tom ale,

když z hlubiny matky

stále to

duní zlostí.

 

Má poněkud staré ruce,

víckrát zlomený vaz.

Po douškách bolest lije se

na suché stvoly.

 

Tvářičky jemně tepané

a jadérko divnoty

pod hrudní kostí.

 

Jsi úplně jiný,

nepoznávám se v tobě,

hledám nějaký rys,

záškub, tvar.

Jsem v těch očích!

Ano v těch průrvách,

Na jejich dně,

planou divé ohně.

Daruji ti z nich pár řeřavých uhlíků,

abys viděl,

kudy jsem šla.

Chviličku.
Načítá se.
  • Kateřina Kováčová

    (1982, Příbram), básnířka a vysokoškolská pedagožka. Vystudovala češtinu a angličtinu na Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. V roce 2016 úspěšně obhájila dizertační práci, ve které ...
    Profil

Souvisí